Identificació

                    

            

Curs de Postgrau en el Dictamen Social Forense o Pericial en Procediments de Família (SEMIPRESENCIAL)

Matricula't
Imprimir

Informació bàsica

Edició: Primera
Hores: 375.00
Idioma: Català
Data inici: 04/12/2017
Data finalització: 24/04/2018
Crèdits: 15.00 ECTS
Codi: 17SHF2011
Matrícula oberta

Preu: 995,00€
Preu:
Horari: divendres, de 16 a 20 h i dissabte de 9.30 a 14.30 h
Sessions presencials: 12, 13, 26 i 27 de gener, 23 i 24 de febrer, 9 i 10 de març de 2018
Calendari treballs: del 12 de març al 9 d'abril de 2018

Lloc realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Carrer Pic de Peguera, 11 de Girona
PRESENTACIÓ

En les darreres dècades la figura del perit/a social, judicial i extrajudicial està agafant especial rellevància dins de l'Administració de Justícia.

Davant d’aquest recent reconeixement cal que els i les professionals de l'àmbit social es formin adequadament en el camp de les ciències forenses i de les actuacions pericials per tal de poder assumir adientment les responsabilitats que se'n deriven del seu exercici i evitar perjudicis resultants d'una mala praxi.

Un dels àmbits en els que té més presència el pèrit/a social en l'ordre civil és en l'àmbit de les famílies. La diversitat de situacions socials, estructurals, legals per les quals passen les famílies requereix de grans habilitats i coneixements específics en la matèria.

La finalitat d'aquest postgrau és capacitar a l'estudiant per a l'emissió del dictamen pericial, treballant des del mètode científic en l'estudi forense i l'elaboració de l'informe pericial social.

OBJECTIUS

– Professionalitzar la pràctica de les ciències socials forenses en les valoracions forenses sobre la situació de la família i dels menors.

– Obtenir uns coneixements teòrics i pràctics que avalin l'especialització dels professionals en l'emissió de dictàmens forenses en l'àmbit social i judicial de les famílies.

– Adquirir capacitats i habilitats per a l'emissió del dictamen pericial i la seva defensa.

– Capacitar l'estudiant per al desenvolupament metodològic dels estudis forenses.

– Promoure en el professional la recerca de recursos metodològics per a l'estudi forense en l'àmbit de les famílies en un context social i legal.

– Conèixer el contingut i els límits del dictamen pericial discriminant-lo de l'informe assistencial.

– Sensibilitzar l'estudiant sobre la importància de conèixer els seus límits, competències i responsabilitats en l'avaluació i el dictamen forense en l'àmbit de la família i la infància.

– Emmarcar les actuacions dels forenses socials dins d'un context ètic i deontològic definit.

– Capacitar l'estudiant per a la defensa del dictamen a sala.

– Promoure la bona praxi del perit social.

A QUI S'ADREÇA

A professionals del treball social, de l'educació social o professionals d'altres disciplines afins (el reconeixement acreditatiu d'haver cursat el postgrau no habilita per actuar com a treballador social forense o educador social forense) que hagin cursat el Curs d'Especialització en Ciències Socials Forenses per a Professionals de l'Àmbit Social (UdG) o altres formacions generals en matèria de ciències socials forenses i/o peritatge social i es vulguin especialitzar en estudis forenses en l'àmbit de les famílies.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

– Titulació universitària en Treball Social i Educació Social i els que tinguin la doble titulació de Treball Social i Educació Social.
– També podran accedir a la formació tots aquells professionals amb formacions afins a l'àmbit social i les ciències forenses. En aquest cas, el reconeixement acreditatiu d'haver cursat el postgrau no habilita per actuar com a treballador social forense ni educador social forense.
– L'estudiant haurà de tenir formació prèvia en ciències socials forenses i/o peritatge social que caldrà acreditar i que serà valorat per la Direcció de la Formació.

Descripció

 

Sessió informativa > divendres 15 de setembre a les 17.30 a la sala seminari de l'Edifici Giroemprèn del Parc Científic i Tecnològic de la UdG.PROGRAMA

Aquest curs forma part del Diploma de Postgrau en Ciències Socials Forenses i Peritatge Social en l'Àmbit Civil (el programa correspon als mòduls 2, 3, 4 i 7 del diploma de postgrau).

Mòdul 2. El Dret en l'Ordre Civil
Tema 3. La Regulació del Dret en els Procediments Judicials de Competència Civil

Mòdul 3. El Mètode Científic en Ciències Socials Forenses en la Jurisdicció Civil
Tema 4. Mètode i Metodologia en Ciències Socials Forenses
Tema 5. Del Dictamen Pericial del Perit Social en Procediments Civils
Tema 6. La Valoració Pericial en Ciències Socials Forenses
Tema 7. Simulació i Credibilitat del Testimoni
* Es faran tres sortides: dues a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, i l'altra, a l'Equip d'Assessorament Tècnic d'Àmbit de les Famílies (EATAF) de la Ciutat de la Justícia.

Mòdul 4. Les Pericials Socials en Procediments de Família
Tema 8. Psicologia del Desenvolupament Humà
Tema 9. Psicologia de la Família i de la Parella
Tema 10. L'abordatge de la Violència Intrafamiliar
Tema 11. El Peritatge Social en els Procediments sobre Filiació
Tema 12. El Peritatge Social en Procediments Matrimonials i de Menors
Tema 13. La Mediació com a Eina per a la Resolució de Conflictes
 
Mòdul 7. Treball Final o Pràctiques externes
ESTRUCTURA MODULAR

Aquest curs forma part d’un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

– Diploma de Postgrau en Ciències Socials Forenses i Peritatge Social en l'Àmbit Civil

– Curs de Postgrau en Ciències Socials Forenses i Peritatge Social

– Curs de Postgrau en el Dictamen Social Forense o Pericial en Procediments de Modificació de la Capacitat d'Obrar

– Curs de Postgrau en el Dictamen Social Forense o Pericial en Procediments de Família

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat
– Arenyes i Cruells, Àngels. Diplomada en Treball Social (ICESB.URL). Llicenciada en Criminologia (UB). Postgrau en Mediació (URL). Postgrau en criminologia i Execució penal. Formació en Peritatge Social i Peritatge Judicial. Títol habilitat en Peritatge Social pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (2000). Delegada d'Execució de Mesures al Departament de Justícia (2000-2007). Treballadora Social al Servei de Mediació i Assessorament Penal de Menors. Serveis Territorials de Girona. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (2007-2014). Treballadora Social al Centre Penitenciari "Puig de les Basses" de Figueres. Membre del Grup de Treball en Peritatge Social del COTSC (2012-2014). Docent universitària de les dues edicions del Postgrau de Peritatge Social a la UVIC i COTSC, curs 2015/2016. Mediadora en el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Membre del Grup de Treball de Mediació del COTS-Girona i del SIM-Girona. Membre del Grup d'Emergències Socials del COTSC-Delegació de Girona.
 

Cartié Julià, Mercè. Psicòloga forense. Coordinadora de l'Equip d'Assessorament Tècnic Civil en l'àmbit de les famílies de Barcelona ciutat i l'Hospitalet de Llobregat. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

– Casas Corominas, Ferran. Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona. Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona. Acreditació com a especialista en dret laboral, dret de menors, dret d'estrangeria i dret de família per l'Escola de Pràctica Jurídica. Formació complementària específica en dret civil en matèria de família i incapacitacions, dret concursal i dret laboral.Lletrat associat del despatx i assessoria jurídica Lleal Tulsà, SCP (Girona). 

– Crous i González, Laura. Veure currículum a l'apartat Direcció.           

Ferrer Massaguer, Montserrat. Llicenciada en Dret (UdG). Advocada col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró. Màster en Coaching i Lideratge Personal (UB). Certificació Internacional en Management Sistèmic i Constel·lacions Organitzacionals. Professora col·laboradora al Centre Universitari de Disseny Bau. Formadora en tallers de creativitat, assertivitat i reorientació professional entre d'altres. Facilitadora de constel·lacions organitzacionals. Cofundadora i codirectora d'espais&co i enblanco&co. Coach en processos de coaching personal, executiu i de parella.

– García Valls, David. Llicenciat en Ciències-Informàtica (UAB). Llicenciat en Psicologia (UOC). *Advanced Certified Professional & Executive Coach* (ICF). Màster en Teràpia Breu Estratègica (MRI, CTS). Formació avançada en constel·lacions familiars (Institut ECOS). Postgrau en Teràpia de Parelles (UdG). Terapeuta de parella i família. Cofundador i codirector d'espais&co i enblanco&co. Psicòleg col·legiat i sanitari.

Martí i Bustos, Maria Carme. Diplomada en Treball Social. Habilitada pel COTSC com a perita social. Màster Oficial en estudis de dones, gènere i ciutadania. Màster en Drogodependències. Experta en igualtat i lluita contra la violència masclista. Formació en peritatge social. Membre del Grup de Treball en Peritatge Social del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya - Delegació de Barcelona (2013-2014).Professora associada a la Universitat de Girona (UdG).Membre del CISA, Grup d'Investigació Social de la UdG.

Vicens Pons, Enric. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UAB. Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Salamanca. Especialista en Psiquiatria (MIR). Postgrau en Gestió Hospitalària (UB). Magister en Psiquiatria Legal (UCM). Membre de la Societat Espanyola de Psiquiatria Legal. Membre del Comitè d’Ètica Assistencial Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ha desenvolupat tasques clíniques, de gestió i direcció al Parc Sanitari Sant Joan de Déu (en centres de salut mental tant comunitaris com d’hospitalització psiquiàtrica i d’entorn penitenciari). Experiència com a director de l'Àrea de Psiquiatria Penitenciària de Sant Joan de Déu-Serveis de Salut Mental; Gestor de la Unitat de Psiquiatria Penitenciària de Catalunya ubicat al Centre Penitenciari de Brians i com a director de l'Àrea d'Hospitalització Psiquiàtrica del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Actualment, és cap de Docència de Salut Mental al Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

* La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Direcció

Laura Crous i González. Diplomada en Treball Social (ICESB-URL). Perita social i psicològica. Mediadora familiar. Màster en Psicologia Forense i Pericials Psicològiques. Formació de postgrau en criminologia. Formació de postgrau en teràpia sistèmica familiar. Tècnica experta en mediació familiar. Experta en mediació familiar intergeneracional. Tècnica experta en actuacions davant els maltractaments en l'àmbit familiar. Experta en plans d'igualtat. Formació com a tècnica en teràpia de parelles. Formadora de formadors. Directora-fundadora d'LCG-Treball Social Consulting l'any 2009. Presidenta-fundadora de la Sociedad Nacional de Ciencias Sociales Forenses y Peritaje Social - Initium.
 
Organitza:

Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  

FULLETÓ DEL CURS

Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.