Identificació

                    

            

Curs d'Estiu: Aplicacions Informàtiques. Amidaments, Pressupostos i Plans d'Obra. Presto, TCQ2000 i Microsoft Project

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Primera
Hores: 20.00
Idioma: Català
Data inici: 10/07/2017
Data finalització: 19/07/2017
Nombre de places: 20
Codi: 16PQX8043
Matrícula tancada

Preu: 95,00€
Preu:
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h
Lloc realització: Escola Politècnica Superior (EPS) - Campus Montilivi

– Els estudiants de la Universitat de Girona podran reconèixer 1 ECTS (crèdit de reconeixement acadèmic) per la participació en cada edició dels Cursos d’Estiu de la Xarxa Vives d’universitats, amb independència dels cursos en què s’inscriguin. És a dir, només es podrà reconèixer 1 ECTS per CURS ACADÈMIC independentment del nombre total de Cursos d’Estiu que realitzi en un mateix CURS ACADÈMIC (Exemple: 1 Curs d’Estiu = 1 ECTS;  4 Cursos d’Estiu en el mateix Curs Acadèmic= 1 ECTS, etc.).

– Si ets alumne UdG és imprescindible, per a l'atorgació del crèdit de reconeixement acadèmic, que al finalitzar la teva inscripció omplis el següent formulari (fes clic aquí).

OBJECTIUS

El curs ha de permetre als assistents conèixer els aspectes essencials del funcionament i maneig de tres dels programes de més abast i difusió en la gestió econòmica i temporal de qualsevol tipus de projecte.
L’objectiu principal és establir les pautes i definir els processos que s'han de seguir per tal de completar amb èxit la redacció de dos dels documents que poden formar part d’un projecte:
1. Pressupost. Redacció de la documentació necessària per completar aquest apartat del document projecte d’execució, distingint si es tracta d’una actuació en l’àmbit públic o privat. Entre altres, ens podem trobar amb els documents següents: estat d’amidaments detallat, justificació de preus, pressupost detallat i resum de pressupost.
2. Planificació. Representació gràfica del diagrama de barres (Gantt) que recull la previsió de desenvolupament de les tasques del projecte i permet fer el seguiment i control posterior en fase d’execució per tal de detectar les desviacions que es puguin produir i en conseqüència prendre les mesures correctores que s’estimi convenient.


Els programes que s'utilitzaran en el desenvolupament de les sessions són:
Presto:  Programa de gestió de projectes i obres. Programa àmpliament conegut, no només a Espanya, sinó també a tots els països de parla hispànica.
TCQ2000:  Programa de gestió de projectes i obres. En aquest cas, es tracta d’un programa molt utilitzat a Catalunya, sobretot en els projectes i obres del sector públic. 

–Microsoft Project: Programa per a l'administració de projectes. Especialment pensat per al disseny de la planificació i programació en la fase de projecte i de control i seguiment en la fase d’obra.

A QUI S'ADREÇA

A tots aquells que estiguin interessats en la redacció dels documents econòmics d’un projecte i en la representació gràfica de la seva planificació temporal.
Es dirigeix, en especial, als estudiants d’Arquitectura, Arquitectura Tècnica i també als enginyers que estiguin interessats en projectes.PROGRAMA

Introducció temàtica:
1. L’estat d’amidaments i pressupost.
–Estructura i definició dels elements que intervenen en la redacció de l’amidament i  pressupost.
–La unitat d’obra i/o partida. Tipus (u.o.s/u.o.c/u.o.f), epígraf, descripció, tractament i agrupació (capítols).
–La fixació de la quantitat total de partides com a resultat de l’amidament detallat. L’establiment de la unitat de mesura i el criteri d’amidament. La transferència i vinculació dels amidaments.
–La fixació del preu de la unitat d’obra o partida.
–Les bases de dades com a punt de referència en la redacció dels pressupostos i les ofertes (BDGI17, BEDEC, CYPE, CENTRO, PREOC, IVE, BCCA, ACAE, etc.).


2. El pla d’obra.
–Estructura i definició dels elements que intervenen en el disseny del planning.
–Les activitats o tasques. Concreció, rendiments, assignació de recursos i durades.
–La representació gràfica. Calendari de treballs, introducció de dades, tipus de vinculacions o dependències, camí crític...

Introducció a l’ús dels programes Presto i TCQ2000:
–Redacció de l’estructura del pressupost amb l’edició dels elements (capítols, subcapítols, partides, recursos, auxiliars...).
–Còpia de la informació extreta d’altres arxius o de bancs de preus per a la redacció de les partides del pressupost.
–Redacció del document «Estat d’amidaments». Introducció dels valors de l’amidament detallat al full d’amidament. La transferència d’amidaments.
–Redacció del pressupost. Fixació dels preus unitaris de cada partida (repercussió de mitjans auxiliars) i del pressupost final.
–Extracció de la informació redactada, ja sigui impresa en llistats preestablerts, exportada a format Word, Excel, PDF...
–Exportació i importació de l’arxiu en format Presto a altres formats (format d’intercanvi Standard FIEBDC, TCQ 2000, Excel...).
–Repàs i visió global del procés de redacció d’un pressupost.

Introducció a l’ús dels programa Project:
–Configuració i aspectes formals.
–Disseny del calendari de treball i definició dels paràmetres del projecte.
–Introducció de les activitats amb assignació de la durada, els recursos i el cost.
–Definició de les dependències o dels vincles entre les activitats. Visualització del camí crític.
–Establiment de la línia de base com a referència per al seguiment i control en fase d’execució.
–Impressió del Gantt.

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

Ester Gifra Bassó. Vegeu currículum a l'apartat de coordinació.

* La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l'equip docent en cas que alguns dels professors no puguin impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.
Coordinació

Ester Gifra Bassó. Professora titular d’escola universitària amb docència a les assignatures de l’àrea de gestió del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. Docent en cursos de formació específics en l’ús de programes informàtics per a la gestió econòmica de projectes i obres a l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Girona. Docent en cursos de formació ocupacional a la Unió d’Empresaris de la Construcció.Organitza:

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.