Identificació

                    

            

Curs d'Estiu en El Conte com a Recurs Didàctic

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Novetat
Hores: 20.00
Idioma: espanyol
Data inici: 04/07/2016
Data finalització: 06/07/2016
Nombre de places: 40
Codi: 15PPX8004
Matrícula tancada

Preu: 95,00€
Preu:
Horari: Dilluns i dimarts de 9 a 14 i de 16 a 18 h i dimecres de 9 a 15 h
Lloc realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Ala B.

– Els estudiants de la Universitat de Girona podran reconèixer un 1 ECTS (crèdit de reconeixement acadèmic) per la participació en cada edició dels Cursos d’Estiu de la Xarxa Vives d’universitats, amb independència dels cursos en què s’inscriguin.

– Si ets alumne UdG és imprescindible, per a l'atorgació del crèdit de reconeixement acadèmic, que al finalitzar la teva inscripció omplis el següent formulari (fes clic aquí).

OBJECTIUS

– Oferir estratègies per a l’animació lectora partint dels recursos amb què compten els docents i futurs docents.
– Potenciar l’ús d’alternatives pedagògiques dins de les aules.
– Propiciar l’ús de contes i faules com a suport educatiu.
– Estimular la utilització de recursos creatius a l’abast dels docents en la formació de l’hàbit lector en els seus educands.
– Oferir recursos didàctics en la resolució de conflictes i manteniment de la disciplina dins de l’aula.
– Ajudar a la posada en marxa d’activitats d’animació lectora que siguin divertides, didàctiques, dinàmiques i creatives.

A QUI S'ADREÇA

A docents de qualsevol nivell, excepte l’universitari; bibliotecaris, psicòlegs, psicopedagogs i animadors socioculturals; estudiants de pedagogia, educació infantil i primària, filologia, biblioteconomia i animació sociocultural; qualsevol persona interessada en el tema de la narració oral, l’animació lectora i el foment de la lectura.

Descripció

Els estudiants de la Universitat de Girona podran reconèixer un 1 ECTS (crèdit de reconeixement acadèmic) per la participació en cada edició dels Cursos d’Estiu de la Xarxa Vives d’universitats, amb independència dels cursos en què s’inscriguin.PROGRAMA

Tema 1. Trobada introductòria: El conte com a recurs didàctic

Principals objectius:
– Informar dels objectius del curs.
– Estimular l’ús de recursos creatius a l’abast dels docents i futurs docents en la formació de l’hàbit lector en els seus alumnes.
– Potenciar l’ús d’alternatives pedagògiques dins de les aules, mitjançant recursos narratius i altres estratègies didàctiques i pràctiques.

Principals continguts:
– Informació general sobre els temes i continguts del curs.
– Contes i narracions, com a forma de comunicació. Ensenyaments i valors en contes, poemes, faules, proverbis, llegendes…
– El llegat de Maria Montessori a la pedagogia moderna.
– Gianni Rodari i la seva aportació a la didàctica de les narracions.
– Daniel Pennac: els drets del lector. Llibres sobre literatura, lectura i didàctica.
– Bibliografia recomanada sobre el tema.

Tema 2. Components de l’animació lectora

Principals objectius:
– Destacar els components lúdics i didàctics de l’animació lectora.
– Exposar com es poden treballar la creativitat i el dinamisme durant les sessions d’animació lectora.
– Potenciar l’ús del component pràctic i interactiu en l’animació lectora.
– Promoure l’ús de tots els components als tallers d’animació lectora.

Principals continguts:
– Components de l’animació lectora: lúdic, pràctic, interactiu, didàctic, creatiu, dinàmic...
– La paraula oral (llenguatge verbal) i la gestualitat (llenguatge extraverbal) a les activitats d’animació. El seu valor lúdic i didàctic, tenint en compte les edats dels receptors.
– Faules, llegendes, contes il·lustrats, poemes i cançons; valor pràctic i interactiu a l’animació lectora, segons l’edat dels destinataris.
– El limerick, creació de poemes breus a partir de l’absurd, tenint en compte protagonistes, característiques del personatge, les seves actuacions i reaccions.
– Dinàmiques de grup per treballar amb els components de l’animació lectora.

Tema 3. Animació lectora: la importància d’educar la mirada

Principals objectius:
– Educar la mirada, no només amb les imatges que contenen els llibres, sinó també amb la interpretació dels textos.
– Desenvolupar l’ús de llibres il·lustrats en l’animació lectora en particular i en el procés educatiu, en general.
– Potenciar l’educació i la cultura visuals en els docents com a camí per a l’educació i la cultura visuals dels seus educands.

Principals continguts:
– Educació visual i cultura visual. El dibuix com a mitjà de comunicació i element essencial en l’educació visual.
– Lectura d’imatges (il·lustracions) com a forma d’interpretació simbòlica en edats primerenques per a desenvolupar la lectoescriptura. Les paraules com a símbols.
– Llenguatge gràfic: significat de les imatges. Interpretació de les imatges literàries (contes, faules, llegendes) amb altres imatges (dibuix, traços, formes, el color utilitzat pels nens i nenes).
– Realització de minitallers amb un tema d’interès relacionat amb les arts plàstiques i visuals.
– Fotografia, dibuixos animats, pel·lícules. Paper en l’educació de la mirada. Perills i dificultats, possibles solucions.

Tema 4. Animació lectora: la importància d’educar l’oïda

Principals objectius:
– Educar l’oïda, no només amb els textos llegits o expressats, sinó anant més enllà de la simple interpretació gramatical.
– Desenvolupar la capacitat auditiva d’escoltar què hi ha darrere el text, sigui poema, conte, faula o llegenda.
– Estimular una educació auditiva entre els docents per potenciar la cultura auditiva dels seus educands.

Principals continguts:
– Educació auditiva i cultura auditiva dels docents. Dinàmiques de grup per treballar l’educació de l’oïda.
– Llenguatge verbal. La veu, el timbre, el to i la seva modulació a l’hora de narrar.
– Humor, estats d’ànim i empatia amb l’auditori, la seva influència en l’animació lectora.
– Teatràlia: dramatització de textos i cultura auditiva.
– PoesiART: el joc poètic a les classes com a part de l’educació auditiva.

Tema 5. Etapes de l’animació lectora

Principals objectius:
– Delimitar les etapes que conformen una animació lectora i respectar-les.
– Proposar algunes alternatives en la planificació de l’animació lectora.
– Dotar els docents (en actiu i els futurs) d’estratègies creatives per a l’animació lectora.

Principals continguts:
– Diferenciar l’animació lectora segons els cicles, les seves característiques i desenvolupament de la lectoescriptura i de la comprensió lectora.
– Tipologia de les activitats d’animació lectora, segons l’ordre tradicional: activitats prèvies, simultànies i posteriors a la lectura.
– La introducció del llibre a l’aula. Expectatives i motivació per a la lectura voluntària.
– Despertar l’interès pel llibre abans de l’obligació de llegir-lo. L’empremta del llibre a l’aula i a casa.
– Activitats durant la lectura. Estratègies per incitar el debat i la reflexió i les activitats posteriors a la lectura.


Tema 6. Recursos bibliogràfics i no bibliogràfics en l’animació lectora

Principals objectius:
–  Exposar alguns criteris per a la selecció de títols segons els interessos de l’emissor (animador/professor/contacontes) i la receptivitat dels destinataris.
– Explicar la importància d’una selecció qualitativa de llibres en comptes d’una de quantitativa.
– Estimular la cerca de valors i d’ensenyament en els llibres seleccionats per a una determinada sessió d’animació lectora.


Principals continguts:
– La selecció de textos, segons títols, temes, edats dels destinataris i interessos literaris. Les expectatives respecte els llibres seleccionats.
– Recursos no bibliogràfics, la seva importància als tallers d’animació lectora, webs i blogs d’interès relacionats amb la lectura, animació lectora i literatura.
– L’animació lectora, subjecta a canvis, d’acord amb les característiques del grup (edat, classe social, interessos).
– Preparació dels minitallers d’animació lectora per part dels assistents al curs amb l’ajuda de recursos bibliogràfics i no bibliogràfics.

Tema 7. Les TIC i l’animació lectora

Principals objectius:
– Potenciar la competència tecnològica de docents i animadors.
– Reflexionar sobre els nous suports de desenvolupament i difusió de la literatura.
– Aprofitar els recursos tecnològics per posar-los en funció de l’animació lectora.

Principals continguts:
– Lector tradicional, lector digital i consumidor de continguts digitals.
– Biblioteques tradicionals i biblioteques virtuals: semblances i diferències.
– Blogs literaris com a part de l’estratègia per a l’animació i comprensió lectora. Avenços tecnològics i animació lectora. Suport llibre i suport digital.
– La influència de la tecnologia en el model educatiu actual. Materials didàctics a partir de suports tecnològics.

Tema 8. Dificultats i errors més freqüents en l’animació lectora. Com superar-los?   

Principals objectius:
–Establir les dificultats més freqüents amb què es troba l’animador/professor/contacontes.
– Proporcionar possibles solucions a les dificultats i els errors en l’animació lectora.
– Suggerir algunes estratègies per evitar les causes que motiven els errors en l’animació lectora.

Principals continguts:
– Qualitats de l’animador/professor/contacontes. El clima que es crea durant l’animació lectora.
– L’animació lectora per cicles d’ensenyament. Característiques, elements comuns i diferenciadors.
– Prelectors i dibuix (la plàstica en general), formes de comunicació quan la paraula oral està en desenvolupament.
– Estratègies per mantenir la disciplina i l’atenció durant una sessió d’animació lectora.
– Realització d’alguns minitallers d’animació lectora i la seva posterior anàlisi, quant a contingut, forma, metodologia, dinàmiques de grup utilitzades, preparació i execució.
 

Tema 9. Cinema i literatura

Principals objectius:
– Exposar els avantatges que ofereix el cinema per a l’animació lectora.
– Potenciar l’ús de les imatges en tallers d’animació a la lectura.
– Promoure dinàmiques de grup destinades a relacionar imatges i narracions en tallers d’animació lectora.

Principals continguts:
– L’era de les imatges. Versions cinematogràfiques de llibres d’aventures, ciència ficció, novel·les de cavalleries, etc. segons edats i interessos dels destinataris.
– Animació lectora a partir del cinema. Aprofiten els docents els recursos al seu abast
– Dibuixos animats i comprensió lectora. Prelectors i lectors. Els seus interessos literaris i fílmics.
– Faules, poemes i cançons en la seva variant fílmica: avantatges i dificultats del seu ús.
– El còmic com a variant fílmica i creativa.


Tema 10. Llegir i escriure en l’era digital

Principals objectius:
– Exposar els desafiaments a què s’enfronten els docents avui en dia, en el desenvolupament de l’animació lectora.
– Explicar la importància de la vinculació llar-escola en la creació de l’hàbit lector, aprofitant el nou context tecnològic.
– Establir estratègies per a l’ús adequat dels recursos didàctics per a l’animació mitjançant els minitallers.

Principals continguts:
– El nou paradigma educatiu: docents i estudiants a l’era digital.
– Les noves tecnologies i l’animació lectora; convertir els desavantatges en avantatges.
– L’educació visual i la cultura visual en l’era digital. Possibles lectures.
– L’educació auditiva i la cultura auditiva (no musical) en l’era digital. Com aprofitar els avantatges que ens ofereix la tecnologia tant a l’escola com a casa?
– Avaluació final: realització dels minitallers d’animació lectora amb la seva posterior anàlisi de contingut, forma, metodologia, dinàmiques de grup utilitzades, preparació i execució.

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

Julián Despaigne Rodríguez. Veure currículum a l'apartat de coordinació.

 


* La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l'equip docent en cas que alguns dels professors no puguin impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.
Coordinació

Julián Despaigne Rodríguez. És escriptor, formador de formadors i narrador oral; d’origen cubà i danès, resideix a València. Premi Ciudad de Coria Cuentos 2002 i autor del llibre sobre animació lectora i literatura Acordes de la palabra. Graduat en Dret per la Universidad de la Habana, ha treballat com advocat en bufet. Ha exercit també el periodisme a ràdios cubanes i daneses, a més de la docència a la Universitat d’Odense, Dinamarca. Imparteix tallers d’animació lectora per a estudiants, entre ells PoesíARTE, Teatralía, Versus. També ofereix cursos i tallers presencials per a docents en centres de formació de professors a Madrid, València, Saragossa i Andalusia, i cursos d’estiu a les universitats de Salamanca i La Rioja. També ofereix cursos en línia des dels seus blogs http://www.idealclub-chelva.blogspot.com/ y https://juliandespaigne.wordpress.com/curso-on-line-febrero-de-2015/Organitza:

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.