Identificació

                    

            

Curs d'Estiu: Recursos Creatius per Narrar i Crear Històries (CUENTO...Contigo)

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Primera
Hores: 20.00
Idioma: Espanyol
Data inici: 03/07/2017
Data finalització: 05/07/2017
Nombre de places: 30
Codi: 16PPX8008
Matrícula tancada

Preu: 100,00€
Preu:
Horari: Dilluns i dimarts de 9 a 14 i de 16 a 18 h i dimecres de 9 a 15 h
Lloc realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn

– Els estudiants de la Universitat de Girona podran reconèixer 1 ECTS (crèdit de reconeixement acadèmic) per la participació en cada edició dels Cursos d’Estiu de la Xarxa Vives d’universitats, amb independència dels cursos en què s’inscriguin. És a dir, només es podrà reconèixer 1 ECTS per CURS ACADÈMIC independentment del nombre total de Cursos d’Estiu que realitzi en un mateix CURS ACADÈMIC (Exemple: 1 Curs d’Estiu = 1 ECTS;  4 Cursos d’Estiu en el mateix Curs Acadèmic= 1 ECTS, etc.).

– Si ets alumne UdG és imprescindible, per a l'atorgació del crèdit de reconeixement acadèmic, que al finalitzar la teva inscripció omplis el següent formulari (fes clic aquí).

Matrícula: Fins a 15 dies abans de l'inici del curs.

OBJECTIUS

–Oferir estratègies i recursos per a l'animació lectora a partir de la narració oral.
–Fomentar l'ús de contes i faules com a suport educatiu.
–Estimular l'ús de recursos creatius i pràctics en l'animació lectora i en la creació de l'hàbit de lectura.
–Ajudar a posar en marxa activitats d'animació lectora que siguin divertides, didàctiques, dinàmiques i creatives.

A QUI S'ADREÇA

En general, a docents de qualsevol nivell (excepte universitari), bibliotecaris, psicòlegs, psicopedagogs i animadors socioculturals; estudiants de pedagogia, educació infantil i primària, filologia, biblioteconomia i animació sociocultural; i professionals i persones interessades en la narració oral, l'animació lectora i el foment de la lectura.PROGRAMA

–1. Trobada d'introducció. «El conte: saber contar i cantar»
Principals objectius:
–Explicar, de manera general, quins són els objectius d'aquest curs.
–Estimular l'ús de recursos creatius a l'abast dels/de les bibliotecaris/es.
–Afavorir l'ús de contes, rondalles, poemes i cançons en tallers a dins de les biblioteques.
–Conèixer les qualitats del narrador, ja siguin docents, bibliotecaris/es, animadors/es o mares i pares...


Principals continguts:
–Informació general sobre els temes i els continguts del curs.
–Contes i narracions com a forma de comunicació. Ensenyaments i valors en contes, poemes, faules, proverbis, llegendes...
–El llegat de Maria Montessori en la pedagogia moderna.
–Gianni Rodari i la seva aportació a la didàctica de les narracions.
–Daniel Pennac: els drets del lector. Llibres sobre literatura, lectura i didàctica.
–Bibliografia recomanada.

2. Components de l'animació lectora per saber contar
Principals objectius:
–Destacar els components —tant lúdics com didàctics— de la narració oral.
–Exposar com es pot treballar la creativitat i el dinamisme durant les sessions d'animació lectora.
–Potenciar l'ús dels components pràctics i interactius en l'animació de la lectura.
–Promoure l'ús de tots els components en els tallers d'animació lectora.

Principals continguts:
–Components de l'animació lectora: lúdic, pràctic, interactiu, didàctic, creatiu, dinàmic...
–La paraula oral (llenguatge verbal) i la gestualitat (llenguatge extraverbal) en les activitats d'animació. El seu valor lúdic i didàctic, tenint en compte les edats dels receptors.
–Faules, llegendes, contes il·lustrats, poemes i cançons: valor pràctic i interactiu en l'animació lectora, segons l'edat dels destinataris...
–Dinàmiques de grup per treballar amb els components de l'animació lectora.

3. La importància d'educar la mirada per narrar
Principals objectius:
–Educar la mirada, no només amb les imatges dels llibres, sinó també amb la interpretació dels textos.
–Desenvolupar l'ús de llibres il·lustrats en l'animació lectora, en particular, i en el procés educatiu, en general.
–Potenciar l'educació i la cultura visual en els/les docents, com a camí per a l'educació i cultura visual dels seus educands.
Principals continguts:
–Educació visual i cultura visual. El dibuix com a mitjà de comunicació i element essencial en l'educació visual.
–Lectura d'imatges (il·lustracions) com a forma d'interpretació simbòlica en edats primerenques per desenvolupar la lectoescriptura. Les paraules com a símbols.
–Llenguatge gràfic: significat de les imatges. Interpretació de les imatges literàries (contes, faules, llegendes) amb altres imatges (dibuix, traços, formes, el color emprat pels nens i nenes).
–Organització de minitallers amb un tema d'interès relacionat amb les arts plàstiques i visuals.
–Fotografia, dibuixos animats, pel·lícules. Paper en l'educació de la mirada. Perills i dificultats, possibles solucions.

4. La importància d'educar l'oïda per contar
Principals objectius:
–Educar l'oïda, no només amb els textos llegits o expressats, sinó anar més enllà de la simple interpretació gramatical.
–Desenvolupar la capacitat auditiva d'escoltar allò que hi ha darrere el text, ja sigui un poema, un conte, una faula o una llegenda.
–Estimular l'educació auditiva en els/les docents per potenciar la cultura auditiva dels seus educands.
 
Principals continguts:
–Educació auditiva i la cultura auditiva dels/les docents. Dinàmiques de grup per treballar l'educació de l'oïda.
–Llenguatge verbal. La veu, el timbre, el to, la seva modulació a l'hora de la narrar.
- Humor, estats d'ànim i empatia amb l'auditori; la seva influència en l'animació lectora.
–Teatralia: dramatització de textos i cultura auditiva.
–PoesíARTE: el joc poètic a les classes com a part de l'educació auditiva.
 
5.Etapes de l'animació lectora amb contes
Principals objectius:
–Delimitar les etapes que conformen una animació lectora i respectar-les.
–Proposar algunes alternatives en la planificació de l'animació lectora.
–Dotar els/les docents (en actiu i els/les futurs/es docents) d'estratègies creatives per a l'animació lectora.
 
Principals continguts:
–Diferenciar l'animació lectora segons els cicles, les característiques i el desenvolupament de la lectoescriptura i de la comprensió lectora.
–Tipologia de les activitats d'animació lectora, segons els interessos de l'animador i dels/de les destinataris/es.
–La introducció del llibre en els tallers.¿Com fer-lo atractiu? Expectatives i motivació per a la lectura voluntària.
–Despertar interès pel llibre abans de l'obligació de llegir-lo. L'empremta del llibre a l'aula, a la biblioteca i a casa.
–Activitats durant la lectura. Estratègies per incitar el debat i la reflexió i les activitats posteriors a la lectura.
 
6.Recursos bibliogràfics i no bibliogràfics en el foment de la lectura
Principals objectius:
–Exposar alguns criteris per a la selecció de títols, tenint en compte els interessos de l'emissor (animador/a, professor/a i contacontes) i la receptivitat dels destinataris.
–Explicar la importància de fer una selecció qualitativa de llibres en comptes d'una de quantitativa.
–Estimular la recerca de valors i d'ensenyaments en els llibres seleccionats per a una determinada sessió de narració oral i l'animació lectora en general.

Principals continguts:
–La selecció de textos, segons títols, temes, edats dels destinataris i interessos literaris. Les expectatives pel que fa als llibres seleccionats.
–Recursos no bibliogràfics, la seva importància en els tallers d'animació lectora, webs i blogs d'interès relacionats amb la lectura, l'animació lectora i la literatura.
–L'animació lectora, subjecta a canvis, d'acord amb les característiques del grup (edat, classe social, interessos lectors...).
–Preparació dels minitallers d'animació lectora per part dels/les assistents al curs tenint en compte els recursos bibliogràfics i no bibliogràfics.
 
7. Les TIC i el conte per crear l'hàbit lector
Principals objectius:
–Potenciar la competència tecnològica de docents, bibliotecaris/es, animadors/es i personal interessat en l'animació lectora.
–Reflexionar sobre els nous suports de desenvolupament i difusió de la literatura.
–Aprofitar els recursos tecnològics i posar-los en funció de la narració oral i el foment de la lectura.
 
Principals continguts:
–Lector tradicional-lector digital-consumidor de continguts digitals.
–Biblioteques tradicionals i biblioteques virtuals: semblances i diferències.
–Blogs literaris com a part de l'estratègia per a l'animació i la comprensió lectora.
–Avenços tecnològics i animació lectora. Suport llibre vs. suport digital.
–La influència de la tecnologia en el model educatiu actual. Materials didàctics a partir de suports tecnològics.

8.Cinema i literatura: el conte del conte
Principals objectius:
–Exposar els avantatges que ofereix el cinema per a l'animació lectora.
–Potenciar l'ús de les imatges en tallers d'animació de la lectura.
–Promoure dinàmiques de grup destinades a relacionar imatges i narracions en tallers d'animació lectora.
 
Principals continguts:
–L'era de les imatges. Versions cinematogràfiques de llibres: d'aventures, ciència ficció, novel·les de cavalleria, etc. segons edat i interessos dels destinataris.
–Animació lectora a partir del cinema. Aprofiten els/les docents els recursos al seu abast?
–Dibuixos animats i comprensió lectora. Pre-lectors i lectors: els seus interessos literaris i fílmics.
–Faules, poemes i cançons en la seva variant fílmica: avantatges i dificultats d'ús.
–El còmic com a variant fílmica i creativa.

9.Dificultats i errors més freqüents en l'animació lectora. Com  superar-los?
Principals objectius:
–Establir les dificultats més freqüents amb què es troba l'animador/a, el/la professor/a i el/la contacontes.
–Proporcionar possibles solucions a les dificultats i als errors en l'animació lectora.
–Suggerir algunes estratègies per evitar les causes que motiven els problemes en l'animació lectora.
 
Principals continguts:
–Qualitats de l'animador/a, professor/a i contacontes i el clima que es crea durant l'animació lectora.
–L'animació lectora per cicles d'ensenyament. Característiques, elements comuns i diferenciadors.
–Pre-lectors i dibuix (la plàstica en general), formes de comunicació quan la paraula oral està en desenvolupament.
–Estratègies per mantenir la disciplina i l'atenció durant una sessió d'animació lectora.
–Realització d'alguns minitallers d'animació lectora i la seva posterior anàlisi: de contingut, forma, metodologia, dinàmiques de grup emprades, preparació i execució.

10.Llegir i contar a l'era digital
Principals objectius:
–Exposar els desafiaments als quals s'enfronten els/les animadors/e avui dia en el desenvolupament del foment lector.
–Explicar la importància de la vinculació llar-escola en la creació de l'hàbit lector, aprofitant el nou context tecnològic.
–Establir estratègies per a l'adequat ús dels recursos didàctics per a l'animació mitjançant minitallers.
 
Principals continguts:
–El nou paradigma educatiu: docents i estudiants en l'era digital.
–Les noves tecnologies i l'animació lectora, convertir desavantatges en avantatges.
–L'educació visual i la cultura visual en l'era digital. Possibles lectures.
–L'educació auditiva i la cultura auditiva (no musical) en l'era digital. Com aprofitar els avantatges que ens brinda la tecnologia tant a l'escola com a la llar?
–Avaluació final: realització dels minitallers d'animació lectora i posterior anàlisi de contingut, forma, metodologia, dinàmiques de grup emprades, preparació i execució.
PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

Julián Despaigne Rodríguez. Vegeu currículum a l'apartat de coordinació.

*La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.
Coordinació

Julián Despaigne Rodríguez. Escriptor, formador de formadors i narrador oral. Cubà-danès resident a València. Premi «Ciudad de Coria» de contes 2002 i autor del llibre sobre animació lectora i literatura Acordes de la palabra. Graduat en Lleis per la Universidad de la Habana, ha treballat com a advocat en un bufet. Ha exercit el periodisme en ràdios cubanes i daneses, a més de la docència a la Universitat d'Odense, Dinamarca. Imparteix tallers d'animació lectora per a estudiants, com ara PoesíARTE, Teatralia o Versus. També ofereix cursos i tallers presencials per a docents en centres de formació de professors a Madrid, València, Saragossa i Andalusia, i cursos d'estiu per a universitats com la de Salamanca, La Rioja, Girona i Elx. Imparteix cursos en línia en els seus blogs idealclub de las letras http://www.idealclub-chelva.blogspot.com/https://juliandespaigne.wordpress.com/curso-on-line-febrero-de-2015/Organitza:

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.