Identificació

                    

            

Diploma de Postgrau en Diagnòstic Clínic i Noves Patologies (SEMIPRESENCIAL- Grup de Dissabtes - Realització a Barcelona)

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Segona
Hores: 850.00
Idioma: Català
Data inici: 15/10/2016
Data finalització: 15/09/2017
Crèdits: 34.00 ECTS
Nombre de places: 16
Codi: 16SPF1002
Matrícula tancada

Preu:
  • Matrícula Ordinària:
    1.990,00€
  • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs:
    1.890,50€
  • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs:
    1.791,00€
Horari: 1 dissabte al mes de 10.00 a 19.30 h.Classes presencials: del 15 d'octubre de 2016 al 8 de juliol de 2017
Presentació del treball: 15 de setembre de 2017

Lloc realització: Seu de l'ACPP, Pl. Bonanova, 11, entresòl 2a (Barcelona)
PRESENTACIÓ
– La societat d’avui dia sent com un dret l’atenció en salut mental. En l’actualitat la incorporació progressiva de tractaments psicoterapèutics dins l’àmbit de la salut pública reforça encara més la necessitat que els psicòlegs o bé els metges que ho desitgin puguin accedir a una formació específica com a psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica que els faciliti l’exercici professional dins els diversos àmbits de la salut.
 
–Les problemàtiques cada vegada més complexes d’avui dia al voltant de la salut mental i també de la psicosomàtica, és a dir, de la salut en general, requereixen ja, i requeriran, encara més professionals formats en l’enfocament multidisciplinari, i professionals capaços d’articular diverses perspectives teoricoclíniques, de manera que puguin abordar aquelles situacions en què estan compromeses realitats psíquiques, socials i biològiques.
 
– L’interès específic del Postgrau és que ofereix un pla d’estudis que ha estat àmpliament contrastat i que permet als estudiants assolir uns coneixements teòrics vinculats plenament a la pràctica clínica permetent-los aprendre una metodologia per iniciar-se en la pràctica de la psicoteràpia psicoanalítica.
 
– La formació impartida en aquest postgrau es contempla des d’una dimensió no reduccionista i profunda de l’ésser i intenta recollir l’objecte d’estudi des de diferents facetes. Es complementa amb un treball de síntesi que recull els coneixements assolits al llarg del curs.
 
– El cos docent del postgrau semipresencial està format per psicoterapeutes, tots ells en exercici professional, que són membres de ple dret i didactes de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP). Aquest reconeixement està avalat internacionalment per la European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) i per la Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica (AEPP). També comptem amb una doctora, professora de la UdG, com a codirectora i membre de l’ACPP.
 
– A l’equip docent hi ha diversos doctors universitaris i també psicoanalistes reconeguts per la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) i per la Societat Psicoanalítica Internacional (IPA).
 
– Tots els docents exerceixen la pràctica clínica en el sector privat o en els centres públics d’assistència de la salut mental o en unitats universitàries especialitzades.
 
– El postgrau ofereix, també, l’accés a les pràctiques clíniques en els centres públics amb els quals hi hagi concerts establerts.
OBJECTIUS

OBJECTIUS PRINCIPALS

– Donar a conèixer els elements bàsics del pensament psicoanalític i de la tècnica en la psicoteràpia per tal d’iniciar-se en el treball terapèutic.

– Assolir els coneixements de les diverses patologies clíniques tant en nens i adolescents com en adults

– Adquirir un coneixement dels diversos abordatges en les primeres entrevistes i en el diagnòstic.

– Introduir-se en el coneixement de la tècnica de la psicoteràpia en nens i adolescents, adults i grups.

– Poder supervisar el material d’observacions clíniques.

OBJECTIUS DE CADA MÒDUL

– Mòdul 1. Pensament psicoanalític contemporani general per S. Freud. Nous models d’observació i d’aplicació clínica.
Conèixer el pensament psicoanalític contemporani generat per S. Freud. Adquirir el nous models d’observació, metodologia i aplicació clínica de les transformacions que han fet els autors actuals desenvolupant la seva obra. Comprendre el poder de la paraula, la catarsi, l’escolta activa per part del psicoterapeuta i la comunicació profunda en la relació terapèutica i assolir el coneixement clínic i teòric fonamental de l’obra de Sigmund Freud. Aplicacions clíniques actuals dels casos presentats pels mateixos alumnes o pel docent.

– Mòdul 2. Tècnica de les entrevistes diagnòstiques en nens, adolescents i adults. Conceptes psicoanalítics.
Adquirir un coneixement dels diferents abordatges en les primeres entrevistes i diagnòstics tant en l’àmbit públic com privat. Estudiar els elements teòrics i tècnics que ens permeten elaborar un diagnòstic psicodinàmic.

– Mòdul 3. Psicopatologia des del punt de vista evolutiu.
Assolir el coneixement de diverses patologies clíniques tant en nens i adolescents, com en adults i persones grans, tenint en compte el moment d’estructuració segons el desenvolupament evolutiu.

– Mòdul 4. Aplicacions clíniques de la Teoria del vincle afectiu.
El Curs d'Especialització Aplicacions Clíniques de la Teoria del Vincle Afectiu té com a objectiu, d’una banda, introduir l'alumne en la teoria que va desenvolupar John Bowlby, psiquiatra i psicoanalista britànic i, de l’altra, veure l'aplicació clínica que té aquesta teoria en els desordres afectius i la psicopatologia.
La teoria de l'aferrament (attachment), dins un marc psicoanalític, incorpora la perspectiva etològica, la cibernètica i la psicobiologia del desenvolupament. Ha tingut importants contribucions començant pels estudis de Mary Ainsworth sobre els patrons de vincle afectiu a la infantesa i les competències maternes, la contribució de Mary Main i Judith Solomon sobre el vincle desorganitzat i l’anàlisi del sistema de vincle afectiu a l’edat adulta, i ha desenvolupat un cos d’estudis científics de la mà d’autors contemporanis tan significatius com Allan Shore, Collowyn Trevarthen, Peter Fonagy o Daniel Stern, entre altres.

– Mòdul 5. Supervisió d’entrevistes diagnòstiques que es realitza en grup.
Els alumnes presentaran casos clínics. El docent estimularà la lliure associació per a la construcció d’hipòtesis del material presentat pels alumnes.
 

– Mòdul 6. Pràctiques en institucions.
Poder realitzar pràctiques de diagnòstic i psicoteràpia supervisades en institucions públiques concertades.


– Mòdul 7. Treball de síntesi. Treball que integrarà els coneixements adquirits al llarg de tot el curs del Postgrau de Diagnòstic Clínic i Noves Patologies.

A QUI S'ADREÇA

– Als professionals que treballen en l’àmbit de la salut mental i psicosomàtica (metges, psicòlegs, treballadors socials, professionals interessats en conèixer el pensament psicoanalític i que desitgin iniciar-se en el coneixement de la psicoteràpia psicoanalítica).

REQUISITS D'ADMISSIÓ

– Llicenciats en Medicina i Psicologia (en aquests casos el postgrau pot formar part dels requisits necessaris per a l’acreditació de psicoterapeuta)

– Llicenciats en Psicopedagogia

– Diplomats en Treball Social

– Diplomats en Educació Especial

– Persones que treballin en l’àmbit de la salut mental i de la salut (hospitals) o professionals interessats a conèixer el pensament psicoanalític (llicenciats en Filosofia, Sociologia, etc.).

Els alumnes que no siguin ni metges ni psicòlegs tenen dues opcions:

– No fer les pràctiques, per tant aquests estudiants obtindran un certificat d’assistència al curs*.

– Fer un tipus de pràctiques que consisteixin a observar les institucions.

NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Descripció
 
Aquest curs inclou pràctiques en empreses i/o institucions.


PROGRAMA

1. PENSAMENT PSICOANALÍTIC CONTEMPORANI GENERAL PER S. FREUD. NOUS MODELS D'OBSERVACIÓ I D'APLICACIÓ CLÍNICA

– Nous models d’observació i aplicació clínica: El descobriment de l’Inconscient. Fets històrics i culturals que varen precedir a S. Freud. La complexitat política de l’època. Les dues guerres mundials. El marc vital personal de S. Freud. La Viena de S. Freud. Situacions significatives de la vida de S. Freud. La personalitat de S. Freud. La malaltia creadora. El moviment psicoanalític internacional. Els últims anys de la seva vida. Contemporanis de S. Freud i autors actuals que han desenvolupat la seva obra.

– La medicina de l’època, nombroses recerques científiques i treballs de laboratori destacables. Estudis sobre la histèria. El paper de la hipnosi. El naixement de la psicoanàlisi. El paper del trauma en la gènesi de la histèria. Què ens diuen els símptomes? El complex d’Èdip. De l’anatomia a la neurologia teòrica. La recerca d’un model psicològic. La primera tòpica. Les experiències infantils traumàtiques com a gènesi de la patologia adulta. El paper de la sexualitat. Les fantasies o fets reals d’abús sexual.

– La importància dels somnis. La interpretació dels somnis. La psicopatologia de la vida quotidiana. Els acudits, els oblits i els lapsus i la seva relació amb l’inconscient. Els desenvolupaments teòrics, clínics i psicopatològics. La irrupció de nous models i l’aplicació clínica. Cas Dora 1901-1905: El descobriment de la transferència.

– Altres temes fonamentals: La teoria de la neurosi. La teoria de la libido. La psicologia profunda. De la metapsicologia a l’anàlisi del Jo. La segona tòpica. Anàlisi de la fòbia d’un nen de cinc anys, el Petit Hans 1909: D'on surten els nens? La repressió, el desplaçament, la projecció, el significat i la simbolització en la fòbia. Aplicacions clíniques.

– Les greus inhibicions, els dubtes i el gran temor obsessiu a la mort de dues persones estimades: L’impuls a fer-se mal: L’home de les rates (1909).

– Les memòries de Schereber (1911). Deliris de persecució i erotomania, el desig del pacient de transformar-se en dona. Sentit del deliri. Aplicació en casos actuals dels alumnes i del docent.

– Importància de la sexualitat infantil i de les fantasies. Rellevància del somni del llop dalt d’un arbre. Importància de l’escena primària i de la seducció. La culpa i l’ambivalència. L’interior de la dona: L’home de l’home dels llops (1918). Aplicació en casos actuals dels alumnes i del docent. Transferència i contratransferència. Tractament posterior amb Ruth Mac Brunswick.

– Dol i melancolia 1915. Inhibició, símptoma i angoixa 1926. De la metapsicologia a la psicoanàlisi del Jo. Més enllà del principi de plaer. Aplicació en casos actuals dels alumnes i del docent.

– La tècnica psicoanalítica. Aplicacions clíniques presentades pels alumnes i pels docents.

– Filosofia de la religió, la cultura i la literatura.

2. TÈCNICA DE LES ENTREVISTES DIAGNÒSTIQUES EN NENS, ADOLESCENTS I ADULTS. CONCEPTES PSICOANALÍTICS.

2.1. Diagnòstic i orientació en nens

– Establir un diagnòstic psicodinàmic. L’entrevista inicial: objectius. Finalitat. Entrevista lliure – dirigida. Enquadrament. El motiu de consulta manifest – latent. Ansietats que es mobilitzen en el pacient i el terapeuta.

– La història evolutiva.

– L’hora diagnòstica.

– La utilització del test: tests gràfics projectius. Altres tests d’interès en el procés diagnòstic.

– Aspectes que cal tenir en compte per fer la valoració diagnòstica i la indicació terapèutica.

– La devolució: devolució, orientació i diagnòstic. Derivacions. Informes.

2.2. Diagnòstic i orientació en adolescents i adults

– Problemàtica dels diagnòstics. Modalitats de psicoteràpia i contextos d’aplicació.

– Recepció del pacient. Entrevistes.

– Formulació diagnòstica. Indicació terapèutica. L’acord terapèutic.

– Especificitats de l’adolescència.

3. PSICOPATOLOGIA DES DEL PUNT DE VISTA EVOLUTIU.

3.1. Nens i adolescents

– Aportacions de la psicoanàlisi al coneixement de les primeres etapes del desenvolupament. Les fases de la libido de Freud. Les posicions kleinianes.

– Teories de diversos autors i corrents psicoanalítics sobre els primers anys de vida. Des de Freud fins a la neurociència actual.

– Els processos d’individuació i adquisicions del funcionament mental: fusió, simbiosi, diferenciació.

– El període prenatal: estats de no integració, autosensorialitat, primera infància: adquisició del llenguatge, procés de simbolització, l’alimentació, la sexualitat, etc. Latència: el procés d’aprendre, les identificacions, la culturització.

– El procés de fer-se adolescent. Mentalització i desenvolupament adolescent. Processos de dol i canvi. Sofriment, experiència emocional i defenses referides a les transformacions corporals. Característiques dels grups d’adolescents. Tendències progressives i regressives. La família davant l'adolescència. Discriminació entre crisi de l’adolescència, trastorns i organitzacions patològiques.

3.2. Adults

– L’etapa evolutiva adulta i el projecte vital. Construcció de la identitat adulta i la capacitat d’autonomia. La marxa de casa. Resolucions sanes i resolucions patològiques.

– L’adult jove: construcció del projecte vital. Primeres dificultats en el món laboral. Construir la identitat professional. La parella i l’inici de la convivència, vicissituds. La creació de la família. La parentalitat. Funcions emocionals de la família, prevalences saludables i patològiques. Nous models de família. Problemàtiques i patiments específics de l’adult jove immigrant.

– L’adult: trajectòria vital: plenitud, projectes aconseguits i adversitats. Crisi de l'edat mitjana de la vida. L’adult gran: generativitat, canvis i reelaboracions. Climateri i envelliment biològic. La síndrome del ‘niu buit’ i el retrobament de la parella. La jubilació i prejubilació. Repercussions de les crisis socioeconòmiques en l’adultesa: atur en cada una de les etapes, jubilacions i prejubilacions. Conseqüències de malalties greus: els dols i els canvis en la pèrdua de la salut.

– La vellesa. Esdeveniments biològics, emocionals i socials que s’enfronten al procés d’envelliment. Ansietats referides a l’envelliment. Resolució sana i resolucions patològiques. Els processos terminals i l’elaboració del dol. L’acompanyament al terminal i el recolzament als familiars. Signes de dol normal i patològic.

– Trastorns psicopatològics més comuns a la vellesa. La desconfiança. Els trastorns ansiosos. Els trastorns deliroides. Episodis confussionals. La depressió a la vellesa. Trastorns delirògens i psicosi. Tractament psicoterapèutic a la vellesa: problemàtiques més comunes i abordatges tècnics.

Mòdul 4. APLICACIONS CLÍNIQUES DE LA TEORIA DEL VINCLE AFECTIU

– Orígens i conceptes bàsics de la teoria de l’aferrament.

– El sistema mare-fill en la teoria de l’aferrament.

– Desenvolupament del patró intern d’aferrament.

– Punts de contacte/divergència entre la psicoanàlisi i la teoria de l’aferrament. Introducció a les neurociències de l'afectivitat.

– Vers una perspectiva integradora del rol dels afectes en la personalitat i psicopatologia.

– Supervisió de casos clínics.

5. SUPERVISIÓ D'ENTREVISTES DIAGNÒSTIQUES QUE ES REALITZA EN GRUP

6. PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS

7. TREBALL DE SÍNTESI

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

– Pilar Barbany Falo. Psicòloga clínica. Psicoterapeuta de nens, adolescents i adults. Membre de ple dret de l’ACPP-AEPP i FEAP. Tresorera del Consell Directiu i membre de la Comissió de la Revista Digital de l’ACPP. Col·laboradora del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP, títol propi de la UdG. Delegada de l’AEPP i de la FEAP.

– M. Cristina Betrian Piquet. Psicoanalista, membre de la SEP-IPA, psicòloga clínica, psicoterapeuta, membre didacta de l'ACPP-AEPP. Docent del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de la Universitat de Girona i del Màster d’Aprofundiment en la Psicoteràpia Psicoanalítica de l'ACPP. Docent d'ECPNA (Escola Clínica Psicoanalítica de Nens i Adolescents).

– Lourdes Busquets Ferré. Psicòloga i psicoterapeuta del CDIAP Equip40. Màster en Psicopatologia i Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica, Universitat Ramon Llull (Barcelona). Postgrau en Psicoteràpia Pares - Nens i Detecció Precoç en Signes d’Alarma d’Autisme, Londres. Té el Certificat Europeu EuroPsy d’Especialista en Psicoteràpia. Delegada europea de la Comissió de Nens i Adolescents de la EFPP. Membre del Grup AcSent. Docent del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet. Supervisada per la doctora Maria Pozzi, psicoterapeuta consultora de la clínica Tavistock de Londres. Consulta privada.

– Jesús Gracia Alfranca. Psicòleg especialista en psicologia clínica. Psicoterapeuta didacta de l'ACPP-AEPP. President del Consell Directiu de l'ACPP. Secretari del Consell Directiu de l’escola de l’ACPP, especialista en vellesa. Psicòleg clínic de la Unitat de Trastorn Mental Sever del CSMA de Sant Andreu, Barcelona.

– Montserrat Martínez del Pozo. Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Coodirectora dels postgraus i del màster de la UdG-ACPP. Psicoterapeuta didacta de l’ACPP-AEPP. Psicoanalista de la SEP-IPA. Especialista en adults, vellesa, nens i adolescents, en psicoteràpia individual, parella, grups, família i organitzacions. Directora de l’equip directiu de l’escola de l’ACPP, professora dels màsters semipresencials i del màster presencial de perfeccionament i cursos de formació continuada. Docent en formació i jornades, cursos i congressos per a psicòlegs, metges i infermeres a la Fundació Puigvert. Secretària del Consell Directiu de l’ACPP. Expresidenta de l’ACPP i de l’AEPP. Exdelegada europea de l’EFPP per a la Secció de Grups. Membre fundadora de l’ACPP- AEPP. Adjunta del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert. Docència de metges, psicòlegs, infermeres i personal sanitari. Congressos europeus i sud-americans. Publicacions: Psicoterapia de grupo con niños. Una experiencia de psicoterapia psicoanalítica aplicada a la enuresis. Editorial Paidós, 1996. Barcelona. Psicoterapia breve y focal. Ed. Paidos 1992. Coautora de nombrosos articles i llibres sobre psicoteràpia. Congressos a Europa i Argentina.

– Montserrat Pol Segarra. Psicòloga col·legiada, psicoterapeuta membre de ple dret de l’ACPP, AEPP, psicoanalista de la SEP–IPA. Professora col·laboradora dels màsters de l’ACPP. Membre col·laboradora del grup assessor Salut, Família i Comunitat de l’IES. Experiència professional com a psicoterapeuta i psicoanalista de nens, adolescents i adults.

– Marta Sadurní Brugué. Veure currículum a l'apartat direcció.

– Carlos Tabbia. Doctor en Psicologia (UB). Psicòleg clínic. Psicoterapeuta didacte de l’ACPP-AEPP. Membre fundador del Grup Psicoanalític de Barcelona. Desenvolupa la seva activitat docent en diferents institucions de Catalunya i Itàlia.

– Núria Tomàs Bonet. Psicòloga clínica. Psicoterapeuta didacta de l'ACPP-AEPP. Coordinadora del màster semipresencial de l’ACPP. Coordinadora del CSMIJ del Centre d'Orientació Sanitària Ferran Salsas de Rubí. Professora dels màsters de l'Escola de l'ACPP i dels cursos de formació continuada.

* La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.


Direcció

– Elizabeth Llorca Serrano. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Psicoanalista de la SEP i de la IPA. Psicoterapeuta membre didacta de l'ACPP-AEPP. Directora i professora dels màsters semipresencials de la UdG-ACPP. Presidenta de la Vocalia d’Admissions del Consell Directiu de l´ACPP. Professora de cursos de formació continuada de l’ACPP. 

– Marta Sadurní Brugué. Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Professora titular de Psicologia Evolutiva de la Universitat de Girona. Directora del Laboratori de Vincle Afectiu i directora executiva del Laboratori de Desenvolupament Humà del Departament de Psicologia de la UdG. Coodirectora dels postgraus i del màster de la UdG-ACPP. És membre de l’International Attachment Network i està acreditada per la Universitat de Berkeley com a avaluadora a través de l’AAI (Adult Attachment Interview). Docent dels màsters d’iniciació i perfeccionament de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP). Membre de l’ACPP.Coordinació

– Núria Tomàs Bonet. Psicòloga clínica. Psicoterapeuta didacta de l'ACPP-AEPP. Coordinadora del màster semipresencial de l’ACPP. Coordinadora del CSMIJ del Centre d'Orientació Sanitària Ferran Salsas de Rubí. Professora dels màsters de l'Escola de l'ACPP i dels cursos de formació continuada.Organitza:

 

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.