Identificació

                    

            

Diploma de Postgrau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials (SEMIPRESENCIAL - Realització a Lleida)

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Primera
Hores: 750.00
Idioma: Català
Data inici: 21/10/2016
Data finalització: 30/06/2017
Crèdits: 30.00 ECTS
Nombre de places: 20
Codi: 16SHX1027
Matrícula tancada

Preu:
  • Matrícula ordinària:
    1.350,00€
  • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    1.282,50€
  • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs i per a membres de l'Associació de Museòlegs de Catalunya (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    1.215,00€
Horari: divendres de 16 a 20.30 h i dissabte de 9 a 13.30 h (entre 2 i 3 cada mes)

Lloc realització: Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal
PRESENTACIÓ

L'ICRPC té una visió privilegiada sobre les necessitats formatives dels professionals que treballen en el patrimoni o que aspiren a ferho. Tot i el seu vincle com a institut de recerca adscrit a la Universitat de Girona, està obert a coordinar o col·laborar amb totes les iniciatives del seu àmbit que tinguin lloc a Catalunya. És per aquesta raó que, gràcies a la relació amb la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, es detecta l’oportunitat de promoure postgrau per atendre la demanda d’una formació específica per a professionals dels museus.

El Postgrau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials és un curs de formació especialitzada adreçada en primera instància a professionals que dirigeixen i gestionen museus i equipaments de patrimoni cultural. Els continguts de la titulació versen sobre qüestions i aspectes relacionats directament amb les tasques de direcció, planificació i gestió dels museus i equipaments petits i mitjans, que no estan inclosos, o ho estan de manera general i marginal, en els estudis de postgraus i màsters específics sobre patrimoni cultural i museografia. Per aquesta raó s’ha dissenyat un pla d’estudis que té per objectiu ampliar la formació dels professionals en àmbits propis i específics de direcció estratègica de museus i centres patrimonials. Es tractaran camps tan diversos com la planificació estratègica, el marc jurídic, la gestió dels recursos, la projecció i comunicació, el turisme, l'estudi de públics, les noves tecnologies o l'educació, que s'enfocaran des de la perspectiva de direcció estratègica.

El Postgrau va adreçat a professionals vinculats amb equipaments culturals o titulats superiors, amb formació de postgrau, que volen ampliar la seva formació en aspectes específics de direcció i gestió de museus i centres patrimonials. En aquest sentit, el postgrau pot contribuir a millorar les expectatives professionals de persones ja integrades en el món del patrimoni i dels museus, o que desitgin integrars’hi.

És un postgrau de 30 crèdits (ECTS) i està pensat per a ser cursat en un curs acadèmic; els continguts s'organitzen en 5 mòduls, un dels quals correspon a la realització d'un treball final. Els mòduls estan dedicats a:

1. La planificació estratègica en el museu (4 crèdits)
2. Els públics del museu (5 crèdits)
3. El marc jurídic i la gestió de recursos en el museu (6 crèdits)
4. Projecció, comunicació i promoció del museu (6 crèdits)
5. Treball final (9 crèdits)

OBJECTIUS
– Proporcionar un tipus de formació específica per a la direcció i gestió de museus i equipaments patrimonials, adreçada a professionals que ja han cursat màsters de museografia, patrimoni o gestió cultural.
– Omplir un buit en els estudis de formació contínua, amb continguts que no es tracten, o que es tracten sense l’aprofundiment necessari, en els màsters de museografia, patrimoni cultural o gestió cultural.

 

A QUI S'ADREÇA
– A professionals que dirigeixen i gestionen museus i equipaments de patrimoni cultural.
– A professionals que treballen en museus i equipaments de patrimoni cultural.
– A persones interessades, amb formació de màster en patrimoni, museografia o gestió cultural.
REQUISITS D'ADMISSIÓ
– Titulació de postgrau en patrimoni, museografia o gestió cultural (màsters oficials, màsters propis, postgraus propis).
– En cas de no tenir titulació de postgrau en museografia, patrimoni o gestió cultural, es demanarà una experiència professional acreditada en el camp els museus i centres patrimonials d’un mínim de 2 anys.
 
NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

 PROGRAMA
MÒDUL I. LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA EN EL MUSEU
 
1. La planificació estratègica d’un museu
1.1. Què és un pla estratègic?
1.2. La planificació estratègic aplicada al museu
1.3. Estudi de casos
2. Disseny i gestió de projectes
2.1. Disseny de projectes relacionats amb el museu
2.2. Eines de seguiment i avaluació
 
MÒDUL II. ELS PÚBLICS DEL MUSEU
 
3. Anàlisi i gestió de públics
3.1. Gestió de públics
3.2. Estratègies de captació de visitants
4. L’educació al museu, programació estratègica
4.1. Estratègies educatives per a diferents públics
4.2. El treball amb col·lectius específics
 
MÒDUL III. EL MARC JURÍDIC I LA GESTIÓ DE RECURSOS EN EL MUSEU
 
5. Models i normatives de gestió administrativa dels museus
5.1. Models de gestió administrativa des del punt de vista jurídic (consorci, patronat, fundació, etc.)
5.2. El marc legal de la gestió del museu: lleis de règim local, pressupostàries, de contractació del sector públic, de mecenatge, de fundacions)
5.3. La contractació pública
6. La gestió del pressupost
6.1. Nocions de comptabilitat i finances
6.2. Elaboració del pressupost del museu
6.3. Execució i control pressupostari
7. La gestió dels recursos
 
 
MÒDUL IV. PROJECCIÓ, COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ DEL MUSEU
 
8. Estratègies de comunicació
9. Museus, turisme i interrelació amb el territori
9.1. Estratègies turístiques del museu
9.2. El paper del museu en la ciutat i en el territori.
 
10. Les noves tecnologies
11. Els museus del segle XXI: nous discursos, noves museografies, nous públics, noves funcions
11.1. Les noves funcions del museu: adaptació als nous reptes
 
MÒDUL V. TREBALL FINAL
PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

– Gabriel Alcalde. Diploma de l'EPHE (París, 1986), DEA en Museologia per la Universitat Jean Monnet (Saint-Étienne, 1996) i doctor en Història per la Universitat de Girona (1993). Professor titular de Museologia, del Departament d’Història i Història de l’Art. Ha estat conservador (1981-1982) i director (1983-1997) del Museu Comarcal de la Garrotxa. Ha estat director de l’Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona (2002-2004) i de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (2006-2013). Ha publicat nombrosos articles en revistes nacionals i estrangeres sobre temàtiques centrades en el patrimoni cultural, la museologia i l’arqueologia. Codirector del màster oficial La Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local, de la Universitat de Girona, en les seves edicions 2005-2006 i 2006-2007.
És membre de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya (des de 2004). http://www.udg.edu/personal/gabriel.alcalde.gurt/tabid/8656/default.aspx?ID=2000644

– Jusèp Boya. Director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Entre 2011 i 2014 va ser cap de servei de Museus i de Protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura, des d’on va impulsar, entre altres accions, la redacció del Pla de Museus de Catalunya 2014-2020. Ha estat director del Museu d’Història de Catalunya des del setembre de 2014 fins al seu nomenament com a director general el gener de 2016. Havia estat cap de l’Àrea de Gestió Museogràfica del mateix museu entre 1996 i 2008, i, posteriorment, responsable del projecte del Museu Nacional d’Història, Arqueologia i Etnologia de Catalunya. Amb anterioritat, va ser director del Musèu dera Val d’Aran (1986-1990). Ha treballat en nombroses exposicions i en projectes museològics i museogràfics. És llicenciat en Geografia i Història, especialitat d’Història Medieval (UB), i ha cursat estudis de museologia i de conservació i gestió del patrimoni cultural a la Université de Montréal.

– Pere Brunet. Catedràtic jubilat, encara actiu en Ciències de la Computació a la Universitat Politècnica de Catalunya. Va ser vicerector d’Investigació de la UPC entre 1988 i 1992. Treballa activament en informàtica des de 1967. Va començar el seu treball d’investigació en gràfics per ordinador l’any 1979. Fins al 2011, va ser el cap del grup de recerca de la UPC en Modelatge, Visualització i Gràfics, un grup pioner en la recerca en gràfics a Espanya que va portar a la creació de molts altres grups de recerca al país. Les seves àrees de recerca inclouen el disseny geomètric assistit per ordinador, les representacions geomètriques jeràrquiques i la realitat virtual. El seu grup treballa en diferents projectes de recerca i activitats relacionades amb la realitat virtual i models molt complexos en una àmplia varietat de camps com la creació de models geogràfics, el disseny industrial, el patrimoni cultural i el modelatge i la visualització de volum en aplicacions relacionades amb la medicina i la salut. El grup manté un fort nivell de cooperació internacional i d’investigació en col·laboració amb la indústria.

Ha publicat nombrosos articles en revistes internacionals de renom, i ha participat activament i ha estat convidat a un nombre significatiu de conferències internacionals. Ha organitzat conferències i simposis internacionals i diversos seminaris a Dagstuhl (Alemanya). És membre del consell editorial de revistes internacionals com CAD, CAGD, IEEE TVCG, JOCCH, CGF i C&G. Ha estat actiu en organitzacions científiques internacionals com Eurographics, IFIP i SIGGRAPH. Va ser president de l’Associació Eurographics entre 2001 i 2002. Actualment és el president del Comitè de Premis d’Eurographics. Ha estat distingit amb la medalla de plata de la UPC i amb la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya. Va rebre el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca el 2001, i és fellow member de l’Associació Eurographics. Va rebre el Distinguished Career Award de l’Associació Eurographics l’any 2008, essent el tercer guardonat amb aquest premi. Va rebre el Premi Nacional d’Informàtica Espanyola José García Santesmases el 2010. És membre numerari de la Reial Acadèmia d’Enginyeria d’Espanya, i en va ser el vicepresident entre 2007 i 2011. És membre de l’Acadèmia Europaea. Ha estat membre del Consell de CAETS i és membre del Consell Euro-CASE. És membre corresponent de l’Acadèmia d’Enginyeria de Portugal.

– Josep M. Carreté. Gerent del MACBA des del setembre de 2016. Amb anterioritat, ha estat sotsdirector gerent del MNAC (2012-2016), director general de la Fundació Pau Casals (2009-2012), director general de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya (2006-2009), director de Serveis de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Gavà (2003-2006), director gerent de l’Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural de Gravà (2001-2003), director de projectes de l'empresa IKONOS (grup KONIC) (2000-2001), director del Museu d’Arqueologia de Catalunya (1999-2000), director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (1997-1999). És autor de nombrosos estudis sobre l’arqueologia romana a Catalunya i les mines neolítiques de Can Tintorer. http://www.macba.cat/uploads/transparencia/a.4.2-CV%20JMC_CAT.pdf

José Miquel Alonso. Soci consultor a Focus Estrategias de Comunicación (des de 2001). Llicenciat en Ciències de la Comunicació, especialitat Publicitat (UAB) i PDG-Direcció General per IESE Business School, Universitat de Navarra (1995-1997). Conseller delegat a Alta Definición &WO (1989-2000). Direcció general (1988-1989) i Director de Marketing (1982-1987) a RCP Saatchi&Saatchi. Director de Marketing a Quest (1979-1982). http://www.focusestrategias.com/jose-miguel-alonso/
 
Begoña Cayuela. Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, especialitzada en Art Altmedieval i Romànic i en Iconografia medieval. És programadora amb més de 15 anys d’experiència amb diferents tecnologies, com ara, MS Access, SQL Server, ASP.NET, Visual Basic.NET, HTML i CSS. També té experiència amb plataformes de tercers com DotNetNuke i Joomla. Com a membre del grup de recerca Ars Picta (http://www.arspicta.net ), la seva missió és desenvolupar el Centre de Documentació del Romànic Pirinenc. Aquest centre vol ser un punt de referència per al coneixement i la difusió del Romànic de les dues vessants dels Pirineus i un lloc de convergència entre tecnologia i patrimoni. L’interès tant en el món digital com en l’art medieval l’ha portat a crear una pàgina de Facebook de difusió de qualsevol activitat o recurs relacionats amb l’art medieval, que es pot consultat a l’adreça http://www.facebook.com/MedievalArt i que compta amb més de 18.000 seguidors. Com a resultat de la seva tesi, ha creat un lloc web dedicat a iconografia medieval, concretament, al tema del sacrifici d’Isaac, en el que es facilita la cerca i consulta d’una base de dades complexa. http://iconoteca.medieval-art.org

 José Antonio Donaire. Professor titular d’universitat de Geografia Humana del Departament de Geografia. Membre de l’Institut de Recerca en Turisme de la UdG (Insetur) i investigador del grup de recerca Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme, de la UdG. Imparteix docència al Grau de Turisme i als màsters en Turisme Cultural i en Gestió de l’Edificació en el Sector Turístic. Recerca centrada en el camp del turisme, en aquells aspectes d’imatge turística —emesa i percebuda—, de comportament social i espacial del turisme, i de turisme urbà.
Ha participat en projectes sobre aquests àmbits i té nombroses publicacions. https://www.udg.edu/personal/tabid/8656/Default.aspx?ID=52499

Jaume Colomer. Consultor cultural. Des de 2013 és Director de BISSAP i ha dirigit un centenar d'estudis i projectes. Des de 1994 és professor associat de la Universitat de Barcelona on imparteix, entre altres, l’assignatura Estudi de Públics i Polítiques de Programació en el Màster oficial en Gestió Cultural, i col·labora amb altres universitats (UPF, UIB, UPV, UCA, ICCMU, URL, UdG). És Secretari Tècnic del Cercle de Cultura, membre de la Taula Tècnica del SPEEM. Ha estat comissari de Mercartes (2008, 2010, 2012, 2014 i 2016) i d’Escenium (2010). Ha coordinat la redacció del Plan General del Teatro (2007) i del Plan General de la Danza (2010). Ha estat gerent de l’empresa Tres per 3 S.A. (1999-2003), Director de Serveis d’Educació, Cultura i Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell (1996-1999) i responsable de diferents departaments a l’Ajuntament de Barcelona (1980-1996). Els darrers títols publicats són: Formación y gestión de públicos escénicos en una sociedad tecnológica (Fundación Autor, 2013), Guía legal y financiera de las artes escénicas en España (Instituto Autor, 2012), Màrqueting de les arts escèniques. Creació i desenvolupament de públics (Quaderns Gescènic, 2009, en coautoria amb Jordi Sellas) i La gestió de les arts escèniques en temps difícils (Quaderns Gescènic, 2006). Des del 2008 és col·laborador habitual de la revista ARTEZ on ha escrit més de vuitanta articles sobre gestió d'arts escèniques.
 
Emili Elias. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses (UB), Màster en Gestió Cultural (UdL) i Postgrau en Política Agrària Comunitària (UdL). Professor associat del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida, on actualment, imparteix docència en l’assignatura d’Economia del sector públic a la Universitat de Lleida. Ha estat director tècnic i, posteriorment, apoderat de l’Empresa Municipal de Serveis Comunitaris de Lleida, depenent de l’Ajuntament de Lleida. Ha estat cap d’assumptes econòmics i administratius a l’Institut Municipal d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Lleida. Actualment, desenvolupa la seva activitat com a tècnic superior en l’Àmbit d’Economia al departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Lleida.
 
Elena Fierli. Laboratorio d’Arte Palazzo delle Esposizioni e Scuderie del Quirinale, Roma). Llicenciada en Història de l’art contemporani (Università degli Studi di Firenze), s’especialitza en Història de l’art i museografia (Università Federico II di Napoli). Màster en Gestió i comunicació de béns culturals (Università Normale di Pisa). Treballa des del 1995 en educació al museu, promoció de la lectura i valorització de les diferències, col·laborant amb escoles, museus i projectes de formació i didàctica en presons i comunitats d’atenció a pacients psíquics. Des del 2007 s’ocupa de l’organització de les activitats dels Serveis educatius del Palazzo delle Esposizioni e Scuderia del Quirinale (Roma).
 
Joan Ganau. Professor titular d’universitat en Geografia Humana, Departament de Geografia i Sociologia, Universitat de Lleida. Director de la Càtedra de Desenvolupament Regional de la UdL. Ha estat professor visitant a la Oxorfd Brookes University (2002), Columbia University (2005), Université de Montréal (2008) i King’s College of London (2011). Fa temps que investiga sobre les relacions entre ciutat, patrimoni, cultura i desenvolupament econòmic, utilitzant enfocaments diversos. Sobre aquests temes ha publicat diversos llibres i nombrosos articles. http://www.geosoc.udl.es/professorat/Ganau.htm.
 
Jesús Gutiérrez. Secretari General de l’Ajuntament de Lleida. Llicenciat en Dret. Professor associat del Departament de Dret Públic de la Universitat de Lleida. Especialitzat en dret administratiu. Imparteix docència al grau d’Arquitectura tècnica (UdL). I ha participat com a docent en els màsters i postgraus propis de la UdL en Gestió i Administració Local (2007-2008) i en Dret Local i Urbanisme a Lleida (2005-2006). http://www.dpub.udl.cat/export/sites/Dpub/PersonalDocent/gutierrez/CV-Jesus-Maria-Gutierrez.pdf
 
Antoni Laporte. Llicenciat en Ciències econòmiques (UAB) i Màster en Gestió i Polítiques Culturals (UB). Director d’ARTimetria, Estratègies per a la Cultura, empresa de consultoria en gestió i màrqueting cultural. Director tècnic de l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya. Ha impartit docència en diferents màsters en museologia, gestió del patrimoni cultural i gestió cultural (UB, UCM i UIC) i en Patrimoni Mundial i projectes culturals per al desenvolupament (UB i Università di Torino). Ha publicat diversos treballs. http://icrpc.cat/cat/equip/antoni-laporte-rosello.html.
 
Joan Antoni Llinares Gómez. Llicenciat en Dret. Funcionari de carrera en excedència del Cuerpo de Habilitación Estatal de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (1982-1988). A l’IVAM-Institut Valencià d’Art Modern, va ser tècnic de gestió (1988-1995), en la fase de creació de l’estructura jurídica i d’organització de la institució, de definició d’objectius, planificació d’estratègies i elaboració dels primers pressupostos; d’estructuració de la plantilla orgànica, de provisió de llocs i de difusió internacional del museu. I n’ha estat Administrador gerent (2001-2009 i 2014-2015). Ha estat Administrador gerent del MNAC (2001-2009) en els anys de creació dels estatuts i del pla estratègic del consorci en materia económico financera (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Ministerio de Cultura), i d’integració de plantilles procedents de diverses administracions i centres. Va ser Director executiu comissionat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Ministerio de Cultura al Palau de la Música Catalana per esclarir el frau del seu anterior equip directiu, i per tal de reorganitzar la institució, garantir el seu funcionament i realitzar la programació i desenvolupar continguts; l’anàlisi i diagnòstic del què havia passat, la recuperació d’una part important dels recursos defraudats, la recuperació del patrocini i la representació de la institució en els procediments judicials. Ha estat Gerent del grup editorial Bromera (2011 i 2012), per tal d’elaborar el seu primer pla estratègic, reestructurar i reorganitzar l’empresa i diversificar mercats. Actualment, és vicepresident de la seva fundació per al foment de la lectura. El juliol de 2015 es fa càrrec de la gerència de recursos de l’Ajuntament de Barcelona on crea, posa en funcionament i dirigeix l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques. Exerceix professionalment l’advocacia i la consultoria cultural (2013 i 2014), tant en l’àmbit públic com privat. Ha impartit docència en màsters, postgraus i cursos de gestió de museus i del patrimoni (Universitat Pompeu Fabra, Universidad Complutense de Madrid i Universitat d’Alacant). Ha publicat treballs relatius a la planificació estratègica, a la gestió museística i a la deontologia professional.
 
Olga López Miguel. Museòloga. Presidenta de l’Associació de Museòlegs de Catalunya. Tècnica assessora en patrimoni i museus a la Gerència de Serveis de cultura de la Diputació de Barcelona (des de 2015). Va treballar al Museu Marítim de Barcelona: Cap de l’Oficina de projectes (2013-2105); Tècnica (Technical assistant Director) (2008-2012); àrea de gestió museogràfica i activitats (2005-2008). Ha participat com a investigadora al projecte “Lazos de Luz Azul: Estándares de Calidad en la Utilización de la tecnología para el aprendizaje en museos y espacios de presentación del patrimonio”, dirigit per Mikel Asensio (UAM) (2006-2009). Compta amb nombroses publicacions https://independent.academia.edu/OlgaL%C3%B3pezMiguel.
 
Margarida Loran. És consultora independent per a museus i organitzacions patrimonials des de l’any 2004, especialitzada en públics, avaluació i planificació estratègica. El seu enfoc de treball està orientat al procés i al desenvolupament organitzatiu, sempre amb una bona base d’anàlisi i de recerca. MA (with distinction) in Heritage Management per la University of Greenwich Business School (2002), al Regne Unit; Certificate in Museum Studies (CMS) per la Division of Continuing Education de Harvard University (1999), als EUA; i llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (1989). Entre els projectes realitzats destaca la col·laboració amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona durant un procés llarg de canvi institucional: proposta de model i visió com a museu nacional (2008), i pla estratègic (2011). Actualment forma part, com a responsable de recerca, de l’equip que revisa el Pla de Museus de Catalunya 2015-2025 que impulsa la DG d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.
 
Pere Mir Artigues. Catedràtic d’Economia Aplicada, Universitat de Lleida. Director executiu del Pla Estratègic de Lleida (1997-2000). Director dels Serveis territorials del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya a Lleida (2004-2011). Membre de l’Energy Sustainability Research Group (Universitat de Barcelona). Expert en temes d’Economia de la innovació i en regulació de mercats energètics. Ha publicat diversos llibres i nombrosos articles en revistes internacionals en aquests àmbits https://www.researchgate.net/profile/Pere_Mir-Artigues/publications.
 
Juan Antonio Olañeta. Llicenciat en Ciències empresarials, màster en Estudis avançats d’Història de l’Art. Ha treballat a IBM i a KPMG Consulting com a consultor i gerent en el desenvolupament i gestió de projectes dins de l'àmbit del control de gestió i la implantació d'aplicacions de gestió (ERP's), i en camps com la gestió pressupostària, de costos, revisió i definició de processos, quadres de comandament, reporting, etc. Ha estat Director de Recursos Corporatius d'un important grup de serveis mèdics i de prevenció. Cofundador i president (fins el 2015) de l’associació “Amigos del Románico”. Sotscoordinador dels volums de Barcelona i Lleida de la Enciclopedia del Románico, editada per la Fundación Santa María la Real, d’Aguilar de Campoo. Tesi doctoral en curs sobre “La iconografia de Daniel en el foso de los leones: las transformaciones de una imagen en la escultura del Occidente europeo (ss. XI-XII)”.
I nombroses publicacions sobre Art romànic i Patrimoni artístic medieval https://ub.academia.edu/WebClaustrocom.
Webmaster del lloc internet www.claustro.com. Professor col·laborador del Máster en habilidades para la Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de Valladolid. Comissari de l'exposició "A Quadres" (Fac. Belles Arts, Universitat de Barcelona, 2011).

– Xavier Pueyo (1954). Catedràtic d’universitat de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la UdG. És doctor enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 1986) i docteur ingénieur informatique per la Université de Rennes I (1984). Ha estat professor titular d’universitat de la UPC i professor invitat en diversos centres europeus: Technische Universität Wien (1994), Université de Limoges (1994, 2007, 2008) i Institut national des sciences appliquées (2008, 2009). El curs 1989-1990 va ser investigador invitat a l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et automatique). Va ser director de l’Escola Politècnica Superior de la UdG (2000-2004), promotor i director de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la UdG i, des de la seva creació el 2012, és director del Centre de Recerca ViRVIG (Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica). És fellow member de l'Associació Eurographics des del 2004. Ha estat president del Rendering Working Group, del Workshops and Working Groups Board i de l'Spanish Chapter d’aquesta associació. La seva recerca s’ha desenvolupat en el context de la informàtica gràfica amb especial interès en la síntesi d’imatges realistes i la simulació del transport de la llum. La seva activitat actual se centra en la simplificació de models urbans i la simulació de l’envelliment de superfícies. http://imae.udg.edu/~xavier

Xavier Roigé. Professor Titular d’Universitat en Antropologia Social, Universitat de Barcelona. Degà de la Facultat de Geografia  i Història (UB). Ha estat coordinador del Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia (UB) i actual coordinador del Màster en Patrimoni de la Humanitat i projectes culturals per al desenvolupament (UB i Univ. de Torí). Membre del Grup de recerca en Antropologia del parentiu i del Patrimoni (GRAPP, UB). Expert en història de la família, en Museus etnològics i locals i
en Patrimoni immaterial, temes sobre els que té nombroses publicacions:  http://www.ub.edu/antropo/fitxa/xavier-roige/
 
Jordi Sanuy. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la UdL. Interventor d’Administració Local (Funcionari amb habilitació de caràcter nacional, categoria superior). Actualment és interventor de l’Ajuntament de Lleida. Ponent en cursos organitzats pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona. Ponent en el Màster propi de la UdL en Hisenda local i autonòmica des del 2010-2011 i en el Màster propi de la UdL en Hisenda local 2015-2016.
 
Núria Serrat Antolí.  Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB). Professora agregada i investigadora de la Facultat d’Educació de la UB. És docent en el Màster en Gestió del Patrimoni Cultural (UB), en el Màster en Gestió Cultural (UB), en el Màster en Gestió Cultural (Universitat Internacional de Catalunya) i en el Postgrau en Gestió Museística: com es fa funcionar un museu (IDEC - Universitat Pompeu Fabra). També participa com a docent en el Doctorat de Gestió de la cultura i el patrimoni (UB). Ha estat coordinadora del Màster en Museografia didàctica (2001-2005) i Directora del Màster en Museografia Interactiva (2005-2007), del Grup IL3 – Universitat de Barcelona. Ha participat en l’elaboració de multitud de projectes museogràfics, d’interpretació i dinamització del patrimoni, així com la redacció de Projectes Educatius i activitats didàctiques per a diversos museus de Catalunya. En relació amb aquests temes, ha publicat:
Serrat, N. (2015). “Interactividad y patrimonio. Retos, tendencias y líneas de futuro”, A: Arrieta, I. (coord). El desafío de exponer. Procesos y Retos museográficos. Bilbao: Servicio Editorial Universidad País Vasco.
Serrat, N.; Herms, J.M.(2013). “Entre luces y sombras. Recursos audiovisuales en museos”. ICOM España, març
Santacana, J.; Serrat, N. (2005). Museografia didáctica. Barcelona: Ariel.
Serrat, N.(2001). "Museos virtuales como recursos para el área de Ciencias Sociales", IBER. Revista de Didáctica de las Ciencias Sociales, núm 27, p.105-112.
Serrat, N. (2006). “Inter-actividad: el museo como espacio para la participación”. AULA de Innovación Educativa, 148, p.7-12.
 
 
*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Direcció

– Joaquim Nadal Farreras. Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Girona i director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. És investigador principal del projecte competitiu “La ciudad y el mar. La patrimonialización de las ciudades portuarias" (HAR2013-48498-P) en el marc del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, que es desenvolupa en el període 2015-2018. Coordina i és investigador principal del grup de recerca El patrimoni cultural de Catalunya, grup de recerca emergent, reconegut per la Generalitat de Catalunya. Com a director de l’ICRPC ha creat l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural per encàrrec de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat professor de la Universitat de Liverpool (1970-1972) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (1972-1992). Ha estat alcalde de Girona (1979-2002), conseller de la Generalitat (2003-2010), diputat al Parlament de Catalunya (1984-2012) i president de la Federació de Municipis de Catalunya (1981-1995). Fruit del seu pas pel Govern de Catalunya, ha publicat Discursos i conferències (2003-2006) Barcelona, Generalitat, 2 vols, 2006; Escrit a l’aigua: l’escuma dels dies. Escrits des del Govern, que abraça el període 2004-2007 (Generalitat, 2008), i Inscrit a la pedra i a la memòria. Escrits des del Govern, 2008-2010 Barcelona, Generalitat, 2010.

Ha realitzat estudis sobre la història de Catalunya, la història econòmica de Catalunya i Espanya i la història de la ciutat de Girona. Les seves línies actuals de recerca se centren en el patrimoni cultural i històric, la gestió del patrimoni, l’art en situacions de conflicte i la patrimonialització de les ciutats portuàries.

http://www.udg.edu/personal/tabid/8656/Default.aspx?ID=52177

Biografia completa i CV del professor Joaquim Nadal a http://joaquimnadal.cat/Coordinació

– Immaculada Lorés Otzet. Professora titular d’Història de l’Art Medieval i de Museografia a la Universitat de Lleida. Membre col·laborador de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona. Ha coordinat el Màster en Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local (UdL). Ha estat degana de la Facultat de Lletres de la UdL (2007-2010). Va ser professora visitant a la Universitat de París I, Panthéon-Sorbonne (2008). Ha treballat diferents aspectes de l'art romànic i, de manera especial, l'arquitectura i l'escultura. Destaquen els estudis sobre edificis del segle XI, com els de Sant Pere de Rodes (El monestir de Sant Pere de Rodes, 2002), Sant Andreu de Sureda, la catedral de Barcelona; els d'escultura del segle XII, especialment els claustres romànics; els del monestir de Ripoll, amb treballs recents sobre el claustre i la portada. I està enllestint un llibre sobre Sant Climent de Taüll (en col·laboració amb M. Guardia). L'interès pel Romànic s'estén a la manera com el món contemporani l'ha conegut, valorat i conservat, especialment en els casos de la pintura mural romànica catalana i la restauració de monuments (Ripoll, Rodes, Seu Vella). Destaca el llibre El Pirineu romànic vist per Josep Gudiol i Emili Gandia (en col·laboració amb M. Guardia). Treballa també sobre els museus, concretament sobre la manera com s’han format les col·leccions medievals, com s’han presentat al llarg del segle XX i com s’han museïtzat els monuments.

Consulteu el currículum (aquí)Organitza:

 

Col·labora:

 

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.