Identificació

                    

            

Diploma de Postgrau en Observació de Nadons i Atenció a la petita Infància (SEMIPRESENCIAL - Realització Barcelona)

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Primera
Hores: 850.00
Idioma: Catatà o Castellà en funció del docent
Data inici: 12/11/2016
Data finalització: 15/07/2017
Crèdits: 34.00 ECTS
Nombre de places: 15
Codi: 16SPX1028
Matrícula tancada

Preu:
  • Matrícula ordinària:
    1.300,00€
  • Descompte del 5% per a particulars que compleixin algun dels requisits de l'apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    1.235,00€
Horari: Un dissabte al mes, de 10 a 14 i de 15.30 a 19.30 h
Sessions presencials:
12 de novembre i 10 de desembre de 2016
14 de gener, 11 de febrer, 11 de març, 8 d'abril, 13 maig, 10 de juny, 1 i 15 de juliol de 2017

Lloc realització: Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica. Plaça de la Bonanova, 11 entresòl-2a. (Barcelona)
PRESENTACIÓ
L’Escola de l’ACPP té com a objectiu vetllar pel bon desenvolupament de l’ésser humà al llarg de la seva trajectòria vital. La societat actual necessita cuidar bé els nadons i la petita infància; sabem que d’una bona atenció integral als nadons i infants d’avui dia depèn el seu futur i el de la societat.
 
Per aconseguir una atenció a la petita infància que sigui integral, adequada, pertinent i eficaç, l’Escola de l’ACPP està impulsant la formació de professionals en aquest àmbit. És important que els professionals coneguin com es configura la relació dels pares amb els seus futurs fills; com comencen a pensar en ells a partir del moment que desitgen tenir fills, imaginen com seran, el seu vincle de parella al convertir-se en una família amb fill/s. També és important conèixer com estaven els pares quan varen prendre la decisió d’engendrar-los, i avaluar com es trobava la mare durant la concepció i l’embaràs, i el que va succeir durant el part i postpart. És fonamental que s’integri el pare en l’embaràs, en el naixement del seu fill i en les etapes primerenques del seu desenvolupament. El bon desenvolupament de les funcions del pare són imprescindibles per afavorir la bona relació mare-nadó. Funcions que contribueixen a millorar la relació sistèmica de tota la família. Cal destacar que si la parella de pares forma un bon equip parental és més capaç de fer-se càrrec de l’esforç que comporta la criança. D’aquesta manera s’afavoreix que les diverses i múltiples interaccions  familiars funcionin propiciant el desenvolupament afectiu i vincular de tots els membres del grup familiar. Fets emocionals que ajuden el nadó a desenvolupar el seu sistema nerviós, la seva salut física, emocional, social i mental.
 
Cal també aprendre la tècnica d’observació amb intervenció terapèutica, per tal de poder ajudar als  nadons amb més complicacions i als pares amb trastorns psicopatològics i afavorir, quan sigui necessari, els vincles amb figures de resiliència.
 
Es considera que les societats més evolucionades són les que atenen la salut biològica, emocional, mental i social dels seus nadons i dels seus vells. Aquesta atenció contribueix a generar el benestar de les persones en les seves diferents edats.
 
Estudis sobre l’adolescència correlacionen la depressió i els intents de suïcidi dels adolescents amb un tracte molt inadequat durant els primers any de vida.
 
L’Escola vol afavorir i impulsar els valors humans que tenen cura dels nadons, els nostres infants i vells. Per aquest motiu el seus objectius primordials són:
 
– Desenvolupar diferents espais d’intercanvi teòric i clínic en el camp de l’observació de nadons i la petita infància, en els nadons que no presenten dificultats, en els prematurs i en els que tenen altres complicacions per tal d’evitar seqüeles en el seu desenvolupament.
– Facilitar la formació dels professionals que treballen amb la petita infància: escoles bressol, CDIAP, Unitats de neonatologia dels hospitals, Serveis de pediatria, residents de Medicina, llevadors, infermers pediàtrics, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials i altres.
– Aprofundir en diferents intervencions terapèutiques en aquest àmbit, fins i tot en l’atenció domiciliària; assistir a la parella de pares i atendre el grup familiar en les diverses modalitats d’avui en dia. Realitzar la tecniva d’observació amb intervencions terapèutiques en el nado i en els pares que pateixen diferents trastorns psicopatològics: reactius, neuròtics, borderlines, trastorns psicòtics, maníacs, maníacs-depressius i altres. També donar contenció emocional en el cas de malalties físiques i les seves complicacions: eclàmpsia, epilèpsia, altres.
– Afavorir que l’atenció necessària als nadons i a la petita infància arribi a un sector més ampli de la població.
– Propiciar el treball en equip interdisciplinari.
– Estimular i potenciar la recerca en els nadons i la petita infància.
 
La secció psicoanalítica de nens i adolescents de l’European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) reconeix la formació d’observació de nadons, la formació de psicoteràpia dels infants i dels adolescents que es realitza a l’Escola de l’ACPP.
 
L’EFPP associa, a  13.000 psicoterapeutes psicoanalítics que pertanyen a diferents seccions: infants i adolescents, adults, parelles i famílies, així com també grups i organitzacions. Els psicoterapeutes de l’EFPP treballen tant en l’àmbit públic com en el privat.
 
La FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) reuneix associacions de psicoterapeutes que desenvolupen llur tasca dins l’Estat espanyol amb una formació i experiència acreditades com la que dóna l’ACPP, que permet desenvolupar una bona pràctica professional.
 
La FEAP també està integrada a l’EAP (European Association of Psychotherapists), amb seu a Brussel·les.
 
L’ACPP és cofundadora d’ambdues organitzacions. L ’Escola de l’ACPP pertany a l’ACPP, la qual forma part de l’AEPP, i ambdues formen part de l’EFPP. Compten amb 3 delegats catalans, un a cada secció de l’EFPP: a la secció de Nens i Adolescents, la delegada és Lourdes Busquets; a la secció d’Adults, la delegada és Montserrat Picanyol, i a la secció de Grups, la delegada és Raquel Vidal.
 
Seria interessant que els continguts d’aquest Diploma de postgrau es complementessin amb un segon Diploma de postgrau, que consistiria en l’estudi dels infants d’un a tres anys. La realització dels dos Diplomes de Postgraus  donaria lloc al Màster sobre Observació de Nadons i Atenció a la Petita Infància.
 
 
El nivell acadèmic dels interessats a cursar aquests estudis correspon als estudis de diploma de postgrau universitari.

 

OBJECTIUS
– Aprendre a desenvolupar l’observació des de l’entorn de la Unitat de Cures Intensives de Neonatologia, UCIN de l’Hospital de la Vall d’Hebron.
– Aprendre a desenvolupar l’observació de nadons a la seva llar. En el cas que el nadó vagi a l’escola bressol, s’observarà en aquest context.
– Saber realitzar l’observació de nadons amb funcions terapèutiques.
– Aprendre a observar determinats indicadors. Aprendre a registrar adequadament les dades observades.
– Adquirir un coneixement de l’origen, l’evolució i les noves mirades de la tècnica d’observació de nadons.
– Poder supervisar el material d’observació presentat pels observadors, en la seva interacció amb els pares, nadó i si en tenen, germans.
– Atenció a la petita infància, des del naixement fins a l’any. Atenció a la família, pares, intervenció precoç, etc. Diagnòstic i tractament per tal de solucionar les dificultats o els trastorns de la petita infància.
– Coneixement de diferents aportacions teòriques: Teoria del vincle. Teoria de la mentalització. Importància de la diferenciació self i objecte, en l’espai i en la temporalitat pertinent. Pensament de W.Bion i D. Meltzer, etc.

 

A QUI S'ADREÇA

A un ampli ventall de professionals en un àmbit interdisciplinari que treballen en escoles bressol, CDIAP, unitats de neonatologia dels hospitals, pediatria, residents de medicina, llevadors, infermers pediàtrics, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials i altres.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Titulats Universitaris:
– Llicenciats o graduats en Medicina, Psicologia, Psicopedagogia, Sociologia o en Antropologia
– Diplomats o graduats en Treball Social, Educació Especial, Logopedia, Fisioteràpia, Infermeria, Mestre en Educació Infantil, Primària o Secundària
– Persones que treballin en l’àmbit de la salut mental i de la salut (hospitals) i en l’àmbit de l’ensenyament  i altres.
– Es valoraran altres titulacions

 

Descripció
 
Aquest curs inclou pràctiques en empreses i/o institucions.


PROGRAMA
Mòdul 1. Origen, evolució i noves mirades de la tècnica d’observació de nadons
6 crèdits: 20 hores presencials i 130 hores no presencials
 
1. Origen i evolució de la Tècnica de l’observació de nadons: diferents perspectives teòriques de l’observació: Esther Bick, Donald Meltzer, Manuel Pérez-Sánchez, Romana Negri, Alessandra Piontelli i altres.
 
2. Noves mirades de la tècnica d’observació de nadons.
 
2.1. Saber copsar l’evolució del nadó i les seves interaccions amb la família en els diversos contextos:
– Observació de nadons per tal d’aconseguir formació en el desenvolupament del nadó durant el primer any de vida.
– Escolta activa de les expectatives i fantasies dels pares durant l’embaràs.
– Prendre cura del naixement des d’un punt de vista emocional i afectiu: integrar el pare perquè tingui un paper actiu en el part, postpart i des del primer mes del nadó fins al primer any de vida.
– Conèixer els indicadors i detectors d’un desenvolupament insuficient, depressió, autisme, espectre autista, TEA i altres.
– Les actituds davant la vida, el sofriment, ansietat i defensa en cada una de les posicions.
– El conflicte estètic de Donald Meltzer. Sentiment de reconeixement i reciprocitat. Modalitats d’identificació projectiva: comunicativa, intrusiva, altres. Diferència entre identificació projectiva i projecció. Transferència i contratransferència.
– Atendre la depressió postpart de la mare i el sentiment d’exclusió del pare durant el primer any de vida. Prevenció de les problemàtiques que solen generar-se a la parella de pares durant el primer any de vida del fill.
– Ajuda terapèutica als pares amb trastorns psicopatològics: trastorns límits de la personalitat, trastorns bipolars, trastorns psicòtics i altres. Disminuir la identificació projectiva intrusiva i augmentar les capacitats d’observació realistes.
– Intervenció terapèutica amb els pares amb malalties físiques: mares amb hipertensió greu, prevenció de l’eclàmpsia, mares amb crisis epilèptiques, trastorns endocrins, mares diabètiques, etc.
– Afavorir el treball interdisciplinari. Potenciar la recerca en el desenvolupament del nadó i el seu context. Es tracta d’una ampliació de la mirada, d’oferir una visió polièdrica, doncs el potencial del treball en equip coordinat és molt més que la suma de les seves parts, en realitat augmenta la capacitat de transformació de les dificultats.
 
2.2. Aprenentatge d’aplicar el mètode d’observació amb funcions terapèutiques.
– Aprenentatge de la tècnica de promoure canvis saludables a la mare amb la tècnica de validació.
– Aplicar la tècnica de desenvolupament del vincle.
– Aprendre a validar de forma pertinent i eficaç les transformacions de la mare.
– Avaluar els sentiments de culpa de la mare, el pare o la parella parental, i les seves repercussions en la criança per tal d’aplicar les funcions terapèutiques adequadament.
– Afavorir l’esperança realista.
– Avaluar els sentiments de por i les seves repercussions en la criança per tal d’aplicar les funcions terapèutiques adequadament.
– Aprendre a regular de forma pertinent la manca de protecció o la sobreprotecció de la mare, pare o dels dos pares.
– Avaluar les fortaleses i vulnerabilitats del fill i de la parella parental.
– Aprendre a ajudar els pares per tal que construeixin el procés d’aferrament.
– Aprendre a ajudar els pares a realitzar el procés de construir-se com a pares.
– Afavorir l’esperança versus la desesperança en la criança, contenir les ansietats catastròfiques, paranoides i depressives que es poden desvetllar en els primers mesos de vida del fill/a.
– Ajudar els pares a formar un bon equip parental.
– Clarificar les confusions i afavorir la capacitat de pensar.
 
 
Mòdul 2. Supervisió de l’observador en la seva interacció amb els pares, nadons, germans i altres
6 crèdits: 20 hores presencials i 130 hores no presencials
 
– Supervisió de la primera entrevista de l’observador amb els pares per tal que no sentin l’observació com una intromissió.
– Presentació del material d’observació transcrit pels observadors.
– Supervisió de l’observador en la seva interacció amb els pares, nadó, germans i altres.
 
Mòdul 3. Atenció a la petita infància, des del naixement fins a l’any
6 crèdits: 20 hores presencials i 130 hores no presencials
– Les competències del nadó.
– Aportacions de les neurociències. Neurones mirall.
– Aportacions de la genètica i l’epigenètica.
– La intersubjectivitat primària i secundària
– Mecanismes de defensa primitius
– Atenció a la parella de pares. Atenció individual a un dels pares.
– Atenció a la família en grup
– Nous models de família
– Intervenció precoç
– Atenció domiciliària
 
Mòdul 4. Aportació teòrica
6 crèdits: 20 hores presencials i 130 hores no presencials
 
– Teoria del vincle. Com es construeix el vincle? Importància de les emocions en el desenvolupament del vincle.
– Aportacions de John Bowlby. Strange-situation.   Els vincles en la teoria de W. Bion.
– Teoria de la mentalització. Peter Fonagy. Otto Kernberg.
– Papers i funcions emocionals en la vida de família de D. Meltzer.
– Procés de separació-individuació. Importància de la diferenciació self-objecte.
– Predictors de salut o patologia. Com intervenir des de la prevenció precoçment.
– Avaluació de l’estrès parental en diferents contexts familiars i comunitats.
– Desprotecció a la petita infància en situacions de mal tracte per negligència o per desatenció familiars.
– Aportacions de Belski.
– Aportacions de les treballadores socials en l’estudi i diagnòstic de l’entorn familiar i  social del nen per detectar i intervenir en situació de negligència, desatenció familiar  o de risc.
 
20 hores presencials, 130 hores no presencials
 
Mòdul 5. Treball de síntesi i recerca
4 crèdits: 100 hores
Tutoria individualitzada on els inscrits rebran assessoria i suport en l’elaboració del treball.
PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

– M. Cristina Betrian Piquet. Psicòloga. Psicoterapeuta Didacta de l’Escola de l’ACPP. Psicoanalista, membre de la SEP-IPA, psicòloga clínica, psicoterapeuta, membre didacta de l’ACPP-AEPP. Docent dels Diplomes de postgrau i màster en psicoteràpia psicoanalítica de la Universitat de Girona, UdG  i del Màster de Perfeccionament’’Aprofundiment en Psicoteràpia Psicoanalítica de l’Escola de l’ACPP. Docent de l’ECPNA (Escola Clínica Psicoanalítica Nens i Adolescents). S’ha format amb la tècnica d’Observació de Nadons amb Dr.  Manuel Pérez-Sánchez. Ha rebut  la Formació  en la Tècnica d’ Observació Terapèutica  amb  Núria Abelló, Fundació Vidal i Barraquer. Recerca  a l’escola bressol com una matriu del desenvolupament biopsicosocial en la infància. Espai de detecció i prevenció de conductes de risc. Supervisar  tractaments en el marc quotidià dels infants. Assessorament  i recerca  en metodologia    per tal de donar resposta als dubtes que expressen repetidament professionals de diferents àmbits que acompanyen el desenvolupament de la petita infància.  Estudi de les relacions intragrupals i extragrupals del petits infants  i els mestres. En escoles bresol i en Preescolar. Organització de vídeo conferències  en el Centre  de Pi i Molist de Barcelona  entre els seus professionals i el centre APEIRON d’Itàlia, i el centre d’ APEIRON de Basile.

– Lourdes Busquets Ferré. Psicòloga i psicoterapeuta del CDIAP Equip40. Postgrau en Psicoteràpia Pares - Nens i Detecció Precoç en Signes d’Alarma d’Autisme, Londres. Short course Holding the baby and toddler in mind: An individual, family and community perspective. Tavistock Centre, Londres. Seminari d’observació de nadons des del naixement fins al segon any de vida. Té el certificat europeu EuroPsy d’Especialista en Psicoteràpia. Delegada europea de la Comissió de Nens i Adolescents de l’EFPP. Docent i col·laboradora del departament de recerca del centre educatiu i terapèutic Carrilet. Docent de l’ACPP del Seminari d’Atenció a la Petita Infància i del Màster de Perfeccionament de Psicoteràpia Psicoanalítica. Màster de Psicopatologia i Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica, Universitat Ramon Llull, Barcelona.

Montserrat Martínez del Pozo. Veure currículum a l'apartat Direcció.

Montserrat Prats Cedó. Veure currículum a l'apartat Coordinació.

 

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de quailtat i categoria professional.


Direcció

– Montserrat Martínez del Pozo. Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Codirectora dels diplomes de postgraus i del màster de la UdG-ACPP. Psicoterapeuta didacta de l’ACPP-AEPP. Psicoanalista de la SEP-IPA. Especialista en adults, vellesa, nens i adolescents, en psicoteràpia individual, parella, grups, família i organitzacions. Directora de l’Equip directiu de l’Escola de l’ACPP, professora dels màsters semipresencials, del màster presencial de perfeccionament i de cursos de formació continuada. Docent del programa de Formació de psicoterapeutes de la Fundació Puigvert. Participació com ponent a  a jornades, cursos i congressos per a psicòlegs, metges i infermers a la Fundació Puigvert. Secretària del Consell Directiu de l’ACPP. Delegada de l’AEPP. Delegada de la FEAP. Expresidenta de l’ACPP i de l’AEPP. Exdelegada europea de l’EFPP per a la secció de grups. Membre fundadora de l’ACPP-AEPP. Adjunta del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert. Docència de metges, psicòlegs, infermers i personal sanitari. Congressos europeus i sud-americans. Realització de la tesi doctoral: Anàlisi del “procés d’elaboració del dol” en la hipertensió arterial essencial: estudi empíric de les seves fases mitjançant observació sistemàtica. Universitat de Barcelona, setembre de 1992, amb l’obtenció d’excel·lent cum laude. Publicacions: Psicoterapia de grupo con niños. Una experiencia de psicoterapia psicoanalítica aplicada a la enuresis. Editorial Paidós, 1996. Barcelona. Psicoterapia breve y focal. Ed. Paidos 1992. Compartir y transformar. Una experiencia grupal para padres con hijos con trastorno mental grave. Ed. Bubok 2013. Coautora de nombrosos articles i llibres sobre psicoteràpia. Congressos a Europa i Argentina.

Primer premi estatal de reconeixement per la promoció del trasplantament encreuat a Espanya i també a la institució Fundació Puigvert per ser el centre on se n’havia fet més. El reconeixement el va lliurar l’Organització Nacional de Transplantaments i va ser lliurat per la reina Letizia el 23 d’octubre de 2014 al Ministeri espanyol de Sanitat.Coordinació

– Montserrat Prats Cedó. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Medicina / Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva) amb distinció cum laude atorgada unànimement per la tesi doctoral Fortalecer el vínculo madre – hijo en unidades neonatales: Parámetros para su evaluación. Directors de tesi: Félix Castillo Salinas, Antonio Carrasco Lezcano i Montserrat Martínez del Pozo (2012). Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica per la Universitat de Girona / Fundacio UdG ACPP. Professional amb gran experiència en assessorament, prevenció, diagnòstic i tractament des de la psicologia social i la clínica d’atenció a les edats primerenques.Organitza:

 

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.