Identificació

                    

            

Diploma d'Especialització en Director de Seguretat (SEMIPRESENCIAL)

Matricula't
Imprimir

Informació bàsica

Edició: Sisena
Hores: 506.00
Idioma: català o espanyol, en funció del docent
Data inici: 16/10/2017
Data finalització: 15/05/2018
Crèdits: 20.00
Nombre de places: 30
Codi: 17SLX3011
Matrícula oberta

Preu:
  • Matrícula Ordinària:
    2.080,00€
  • -250€ alumnes i exalumnes de la UdG i CIS Formació, forces i cossos de seguretat i personal de seguretat privada amb TIP.:
    1.830,00€
Horari: De dilluns a dijous de 16 a 20 h (una vegada al mes)

Sessions presencials: 16, 17, 18 i 19 d'octubre; 6, 7, 8 i 9 de novembre; 13 i 14 de novembre de 2017.
15, 16, 17 i 18 de gener; 23 de gener; 12, 13, 14 i 15 de febrer; 22 de febrer (Sortida a l'Aeroport de Girona); 12, 13, 14 i 15 de març; 20 de març de 2018.

Defensa Projecte de Seguretat: 15 de maig de 2018.

Lloc realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Carrer Pic de Peguera, 11 de Girona
PRESENTACIÓ

La normativa vigent del sector de la seguretat demana que, per a la protecció dels recursos i actius de les empreses i entitats tant públiques com privades, el seu personal i els responsables dels departaments de seguretat siguin professionals qualificats i formats adequadament per a la tasca que desenvolupen.

La professionalització exigeix que el personal del Departament de Seguretat realitzi l’aprenentatge de coneixements en totes les àrees socioprofessionals que la integren: des de l’àrea més tècnica, pròpia del professional de la seguretat, fins a l’àrea d’organització i gestió general del departament passant per l’adquisició d’habilitats i competències pròpies de la coordinació i direcció dels equips de treball.

Per tant, la finalitat d’aquesta titulació es donar d’eines, recursos i coneixements teòrics i pràctics necessaris per al desenvolupament de la funció de director de seguretat en qualsevol àmbit.

Finalment, i amb l’objectiu de capacitar rigorosament els professionals, el programa està adaptat a la nova normativa de seguretat privada: Ordre INT/318/2011, de l’1 de febrer, sobre el personal de seguretat privada.

OBJECTIUS

– Coneixement de la normativa vigent en matèria de seguretat i els principis jurídics que la regeixen.
– Organització i gestió d’un departament de seguretat.
– Anàlisi i avaluació de les situacions de risc de les entitats per planificar i programar els serveis de seguretat.
– Establir canals de comunicació i coordinació amb altres organismes, empreses, serveis o entitats.
– Planificació, programació i implementació d’un pla de seguretat integral.
– Capacitació per a l’assessorament sobre sistemes de seguretat en organitzacions.
– Supervisió del funcionament dels plans de seguretat.
– Organitzar, coordinar i supervisar el personal i els equips del servei de seguretat.
– Adquisició de competències i habilitats personals per a la direcció efectiva dels equips.
– En general, vetllar per l'observança de la regulació de seguretat aplicable.

A QUI S'ADREÇA

– Qualsevol persona amb titulació superior (Criminologia, Dret, Relacions Laborals, Ciències Empresarials...) que desitgi millorar professionalment en l’àmbit de la seguretat privada.
– A tots aquells professionals de la seguretat que estiguin interessats en realitzar una formació completa i rigorosa que els permeti desenvolupar les funcions de director de seguretat, segons la normativa, tant en l’empresa privada com en l’administració pública.
– Personal de cossos i forces de seguretat per a promoció interna, per a integració o creació d’empreses de seguretat privada.
– Responsables i organitzadors d’esdeveniments esportius, musicals o d’oci en general.
– Responsables de seguretat i enllaç en infraestructures crítiques (segons el Decret 82/2010, obligatori a Catalunya a partir del gener del 2015).
– Persones sense experiència prèvia que vulguin desenvolupar la seva trajectòria professional en l’àmbit de la seguretat.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

– Per a l'habilitació com a director de seguretat, cal satisfer els següents requisits.

– Recordem que els membres de les forces i cossos de seguretat tenen l'equivalència acadèmica per poder habilitar-se com a directors de seguretat, un cop finalitzada l’acció formativa. (Consulteu per a més informació)PROGRAMA
1.  NORMATIVA SEGURETAT PRIVADA                           
1.1 Aspectes generals de la normativa de seguretat privada.  
1.2 Marc legislatiu personal de la seguretat privada.
1.3 El dret penal i l'activitat de seguretat privada. 
1.4 El control d'accessos en establiments públics.
1.5. Marc legislatiu empreses de seguretat.
1.6 Col·laboració amb seguretat pública.  
1.7 Prestació de serveis amb arma de foc. 
1.8 Deontologia professional.
 
2.  PLANIFICACIÓ DE LA SEGURETAT                         
2.1 Fenomenologia delinqüencial. 
2.2 El terrorisme.
2.3 L'Anàlisi de riscos.
2.4 Exteriorització del risc (assegurament).
2.5 Planificació de Seguretat.
2.6 Disseny i elaboració d'un pla de seguretat integral.
2.7. Els plans de seguretat.
 
3.  ELS MITJANS TÈCNICS DE PROTECCIÓ                          
3.1 Els mitjans tècnics passius.
3.2 Els mitjans tècnics actius.
3.3 Homologació de sistemes de seguretat electrònica. 
3.4 La central receptora d'alarmes.
 
4.  LA SEGURETAT OBLIGATÒRIA                              
4.1 Prevenció de riscos laborals.
4.2 Seguretat laboral.
4.3 Seguretat contra incendis. 
4.4 La protecció contra incendis.
4.5 Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi.
4.6 Plans d'autoprotecció i emergència.
4.7 La protecció civil a Espanya.
4.8 Infraestructures crítiques.
4.9 Seguretat portuària.
 
5. LA SEGURETAT ESPECÍFICA                           
5.1 La protecció del patrimoni. 
5.2 Implantació plans, operatives i protocols de seguretat.  
5.3 Protecció de dades de caràcter personal.  
5.4 Seguretat lògica (seguretat de la informació). 
5.5 La protecció de persones.  
5.6 Procediments operatius.  
5.7 La seguretat en protocols i organització d'esdeveniments.  
5.8 La seguretat en entitats de crèdit.
5.9 El transport de fons i valors.
5.10 Seguretat en centres comercials.
5.11 Gestió de recursos materials.
5.12 Seguretat aeroportuària.
 
6.  EL DEPARTAMENT DE SEGURETAT                          
6.1 Gestió i direcció d'activitats de seguretat privada.  
6.2 Funcionament dels departaments de seguretat.  
6.3 Habilitats directives i gestió d'equips.  
6.4 Habilitats personals de lideratge. 
6.5 Habilitats de comunicació en públic.
6.6 Selecció de recursos humans.
6.7 Dret mercantil.
6.8 Finançament de l'empresa.
 
7.  PRACTIQUES EXTERNES (visites)
Es concretessin dues visites a entitats que tinguin departament de seguretat i/o disposin de mitjans de protecció per desenvolupar activitats de seguretat privada, o instal·lacions que siguin d'interès per als objectius del curs.
 
8.  ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE SEGURETAT INTEGRAL      
8.1 Disseny i elaboració d'un projecte de seguretat integral. 
PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

– Antonia Alonso González. Tècnic de Seguridad Aeroportuària. Diplomada en turisme. Màster en gestió aeronàutica en entorns específics (Security, Safety, Gestió de l’operació, Processos Aeroportuaris, Handling, Carga, Companyies, Navegació Aérea, Administració). Cap de Seguretat de l’Aeroport de Girona.

– Narcís Bartrina Boxa. Enginyer Tècnic Electrònica Industrial. Professor Tecnologia Electrònica a EPSI de UAB. Gerent de PROTEC Sistemes de Seguretat. Exdirector de DISTEC. President  del Consell de Col•legis d’enginyers Tècnics industrials de Catalunya.

– Jordi Bernet Manrubia. Tècnic en instal•lacions contra incendis i en electrònica de comunicacions. Diplomat en Seguretat contra Incendis i en Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.

– Emilio Bolea. Pèrit i Especialista en l’ús progressiu i diferenciat de la Força Policial.

– Salvador Caixal Fernández. Director de Seguretat Privada en l’àmbit seguretat portuària. Professor acreditat por la DG de la Policia i la Guàrdia Civil en formació de personal de seguretat privada. Especialista Alta Direcció de Seguretat i Diplomàcia Pública a Israel. Ponent especialitzat en seguretat portuària, en vigilància i protecció, ha publicat articles i llibres.

– Anna Cunyat Aymerich. Llicenciada en ciències del treball. Tècnic Superior de prevenció de Riscos Laborals. Responsable de gestió integrada de sistemes en l’empresa LPM.

– Juan Ramón Espinosa Garcia. Director de seguretat. Cap d’intervenció de CRA i coordinador dels serveis d’acuda. Professor acreditat per la DG de la Policia per a la formació de personal de seguretat privada. Especialista en Armament.

– Suleiman Ghauche. Enginyer de Telecomunicacions. Especialista en Seguridad de la Informació.

– Eloysa Gibert Penadés. Diplomada en Ciències Empresarials per la UdG. Llicenciada en Traducció i Interpretació per la UAB (idiomes: alemany i francès). Especialitzada en serveis integrals d’assessorament d’empreses.

– Eligio Landin López. Facultatiu del Cos Nacional de Policia. Llicenciat en Deret y Ciències Polítics. Professor acreditat per la DG de la Policia i la Guàrdia Civil en formació de personal de seguretat privada.

– Isabel Llanos López. Doctorada en Bioètica i en psicologia social i de les organitzacions. Llicenciada en psicologia i en periodisme. Especialista en protocols. Professora acreditat per la DG de la Policia i la Guàrdia Civil per a la formació de personal de seguretat privada.

– Rafael Martín Fernández. Diplomat en Direcció i Seguretat Integral UNED. Habilitat com a Director de Seguretat. Professor Acreditat per la D.G. Policia y Guardia Civil per a la formació de Personal de Seguretat Privada. Especialista en Projectes i confecció d’informes pericials.

– Josep Martín García. Diplomat en Gestió de la Seguretat i Investigació. Tècnic superior en Protecció Civil. Postgrau en Investigació Criminal i Medicina Legal. Responsable del pla d’emergències de la UdG. Professor acreditat per la DG de la Policia per a la formació de personal de seguretat privada.

– Ferran Masip Jiménez. Director de seguretat corporativa a Miquel Alimentació Grup. Exdirector de seguretat de l’Hotel Hesperia Tower. Professor acreditat per la DG de la Policia per a la formació de personal de seguretat privada. Màster en Direcció de Seguretat per la Universitat Politècnica de València. Membre d’AECOC.

– Jacinto Molina Muñoz. Project manager de Prosegur. Director de Seguretat per la Universitat Carles III, especialista en transport de fons i valors. Professor acreditat per la DG de la Policia per a la formació de personal de seguretat privada.

– Joan Josep Pintado García. Diplomat Director de Seguretat per la UB.Professor Acreditat por la D.G. Policia y Guardia Civil per a la formació de personal de Seguretat Privada. Especialista Protecció del Patrimoni Histori Astistic. Técnic en mecànica de precisió, instrumentació i electricitat.

– Jesús Rodríguez Castañeda. Véase apartado de Coordinación.

– Sergio Sanchez Montiel. Llicenciat en Dret per la UdG. Exjutge substitut de la demarcació judicial de Girona. Professor acreditat per la DG de la Policia i la Guàrdia Civil per a la formació de personal de seguretat privada. Advocat.

*La Direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.


Direcció

Joan Manel Trayter Jiménez. Catedràtic de Dret Administratiu de la UdG, director del Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques de la UdG, director d’un projecte d’investigació del Ministeri d’Educació i Ciència en matèria d’urbanisme, i autor d’un bon nombre d’obres relacionades amb la funció pública i, més concretament, amb l’urbanisme; destaca l’únic llibre actualitzat de la nova legislació urbanística de Catalunya Comentarios a la Ley de Urbanismo de Cataluña, Aranzadi, Navarra, 2007.Coordinació

Jesús Rodríguez Castañeda. Tècnic especialista en desactivació d’explosius. Director de Seguretat, UAB. Professor acreditat per la DG de la Policia i la Guàrdia Civil per a la formació de personal de seguretat privada.Organitza:


 

Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.