Identificació

                    

            

Màster en Intervenció Psicològica en Crisis i Emergències (SEMIPRESENCIAL)

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Primera
Hores: 1500.00
Idioma: Català
Data inici: 07/10/2016
Data finalització: 17/06/2017
Crèdits: 60.00 ECTS
Nombre de places: 26
Codi: 16SPX0017
Matrícula tancada

Preu:
 • Matrícula ordinària:
  2.400,00€
 • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  2.280,00€
 • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  2.160,00€
 • Estudiants que hagin realitzat el Curs de Postgrau en Intervenció Psicològica en Crisis i Emergències de la UdG:
  1.250,00€
Horari: Un divendres al mes de 16 a 20 h
Dos dissabtes al mes de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h
Treball final: data límit 1 de juny de 2017

Lloc realització: Facultat d'Educació i Psicologia (Campus Barri Vell) i Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (Delegació de Girona)
PRESENTACIÓ

L’opinió pública reconeix cada cop més la importància de tenir cura dels aspectes psicològics de les víctimes d’esdeveniments traumàtics. Estem parlant de conjuntures que van des de les intervencions en grans catàstrofes i desastres fins a les pèrdues originades per malalties greus, accidents o altres situacions amb alt potencial traumàtic i que poden comportar un canvi dràstic en la percepció del món per part de qui ho pateix. Volem emfatitzar la importància de tenir professionals preparats de manera adient i rigorosa per cobrir les necessitats d’informació, reconeixement, tractament i equilibri emocional que presenten tant els afectats com els seus familiars i, fins i tot, els mateixos professionals de les emergències que han de treballar moltes vegades en situacions tan exigents. Ens centrarem prioritàriament en aquelles intervencions  més properes, tant en l’espai com en el temps, a l’origen de l’experiència traumàtica.

OBJECTIUS
– Adquirir coneixements psicològics i psicopatològics bàsics associats a les emergències.
– Conèixer les principals tècniques d’intervenció psicològica en les situacions de crisi i adquirir capacitació per oferir els primers auxilis psicològics a les víctimes.
– Facilitar eines per intervenir en situacions específiques: centres escolars, violència masclista, autòlisi, mort perinatal, atenció a la multiculturalitat.
– Assolir coneixements suficients sobre tècniques d’autoprotecció psicològica i destraumatització. 
A QUI S'ADREÇA

– A professionals de la psicologia, de l’àmbit sanitari (medicina, infermeria, tècnics d’emergències sanitàries), de la intervenció social (treball social, assistents socials i educadors socials) i de la docència (mestres i professors).

– A comandaments i integrants dels cossos de policia, bombers, protecció civil, serveis sanitaris o altres professionals d’equips d’emergència.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
– Titulació universitària.
– Estudiants d’últim any del grau de Psicologia de la Universitat de Girona.
– Professionals d’equips d’emergències en actiu: policies, bombers, sanitaris, protecció civil, forestals.
– Treballadors en actiu d’altres professions relacionades amb les emergències, prèvia valoració per part de la direcció del curs de postgrau.
 
NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

 PROGRAMA
BLOC I: CONCEPTES GENERALS
 
1. Sessió inaugural. Tractament del trauma
2. Història de la psicologia de les emergències i catàstrofes
3. Processos psicològics i psicopatologia associada a situacions de crisis i emergències
·         Processos d'adaptació en situacions de crisi
·         Trastorns per estrès, per estrès posttraumàtic i altres trastorns d'ansietat
·         Trastorns depressius
·         Trastorns psicòtics
·         Altres problemes associats
 
4. Primers auxilis psicològics
·         Introducció
·         L’avís
·         Arribar al lloc
·         Realització del primer contacte psicològic: empatia.
·         Primera intervenció: què no s’ha de fer.
·         Anàlisi de les dimensions del problema. Enfocament cap al passat immediat, present i el futur immediat.
·         Organització ambiental / espacial
·         Identificació de possibles solucions: les alternatives.
·         Tècniques útils: descentrar. La distracció atencional. El relat. Facilitar l’expressió. Llenguatge no verbal.
·         Assistir, donar suport, acompanyar en l’execució de passes concretes: involucrar la persona.
·         Seguiment
 
BLOC II: LA MORT I EL DOL
 
5. El procés de dol. El dol en els nens
6. Rituals funeraris
·         Introducció: morir al segle XXI
·         Contextualització sociocultural de la mort
·         Viure la mort en les diferents cultures/religions: cristianisme, hinduisme, budisme, islamisme.
·         Rituals funeraris: Orient i Occident. La utilització dels símbols.
·         Intervenció en el context funerari: protocol davant l’òbit. Atenció en els vetlladors. Veure el cos.
·         La cerimònia: ritual d’acomiadament i commemoració.
7. Mort perinatal. La mort d’un fill
 
BLOC III: COMUNICACIÓ
 
8. Comunicació en crisis
9. Comunicació de males notícies
·         Control de l'escenari
·         Contingut i modulació del missatge en la comunicació amb les víctimes
·         Gestió de les reaccions de les víctimes
·         Comunicació específica a diferents grups de població
 
10. El mitjans de comunicació social en les emergències
 
BLOC IV: INTERVENCIONS EN SITUACIONS ESPECÍFIQUES
 
11. Atenció psicològica en crisis davant situacions de violència masclista i domèstica. Agressió sexual
·         Aproximació al fenomen de la violència masclista i domèstica. Construcció social del fenomen.
·         La realitat en dades. L’ocultació del fenomen.
·         Processos de victimització en les situacions de violència masclista i domèstica
·         La intervenció en crisis amb les diferents formes de violència masclista
·         L’atenció als principals col·lectius afectats per la violència domèstica i les seves especificitats
·         Les repercussions en els/les professionals davant d’aquest tipus d’intervencions
 
12. Intervenció en situacions d’autòlisi
·          Factors de risc vinculats a l'autòlisi
·          Mites sobre el suïcidi
·          Avaluació i diagnosi de les conductes suïcides
·          Intervenció davant d'intents d'autòlisi. Control del suïcida.
 
13. Intervencions en centres escolars        
·         Com, on i quan comunicar als alumnes
·         Drets de l'alumne en situació de crisi i de dol
·         Assessorament a l'equip de docents i el paper dels pares
·         Pautes d'actuació a l'aula
·         Recursos
14. Intervenció amb malalts hospitalitzats i donacions d’òrgans per transplantament
15. Atenció a la multiculturalitat
16. Intervenció amb víctimes d’atemptats terroristes
 
BLOC V: SUPORT ALS INTERVINENTS
 
16. Afrontar l’estrès i els trastorns relacionats. Autoprotecció psicològica
·         Impacte psicològic de les emergències en els intervinents
·         Estrès en intervinents en emergències
·         Reaccions normals en situacions d'emergència: fisiològiques, emocionals, motores i cognitives.
·         Prevenció de l'estrès en personal d'emergències
·         Guies d'autocures per intervinents
 
17.  Introducció a les tècniques de destraumatització
·         Què entenem per incident crític
·         CISM (Critical Incident Stress Management)
·         Aplicació del procediment CISM integral
·         Indicacions al personal d’emergències
·         Programa d’intervenció basat en el model CISM
 
BLOC VI: GRANS EMERGÈNCIES. CONFERÈNCIES I SEMINARIS
 
18. Gestió de grans emergències i catàstrofes
19. Simulacre
20. Conferències i seminaris
·         Intervenció del equips forenses en emergències i desastres
·         Organització del Sistema d’Emergències Mèdiques – SEM
·         Organització de la seguretat pública a Catalunya (Policia Local i Mossos d’Esquadra)
·         Organització dels Bombers de la Generalitat
·         Funcionament d’una organització no governamental: la Creu Roja
·         Plans de protecció civil a Catalunya
·         Tractament de les emergències en el context europeu
·         Taula rodona d’equips de psicologia d’emergències (SEM, Creu Roja, COPCGi, Dipsalut)
 
BLOC VII: TREBALL FINAL DE MÀSTER
PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat
– Alba Alfageme Casanova. Llicenciada en Psicologia. Màster en intervenció i atenció en situacions de violència intrafamiliar i masclista (Universitat Autònoma de Barcelona), Màster en psicologia judicial i forense (Universitat de Barcelona), Postgrau en salut mental en situacions de catàstrofe i conflictes armats (Universidad Complutense de Madrid). Máster Universitario en Intervención Criminológica y Victimológica (Univ. d'Elche)Ha col·laborat en diferents ONG en projectes internacionals (El Salvador, Brasil, Índia, Cambodja...)Actualment és Coordinadora de la Unitat de suport d’atenció a les víctimes del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Membre del Servei d’Atenció Psicològica en Emergències (SAPE) de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) fins el 2012.  Imparteix docència a la UB, UAB i UdG. Ha participat i coordinat diferents projectes de recerca a nivell estatal i europeu. Participació periòdica en diferents mitjans de comunicació.
 
– Natàlia Artigas Graells. Llicenciada en Psicologia. Especialista en psicologia clínica. Psicòloga del servei de neonatologia, pediatria i obstetricia de l´hospital universitari dr. Josep Trueta de Girona. Suport emocio­nal a les famílies amb fills ingressats a la UCI neonatal i UCI pediàtrica, suport a la mort perinatal, interrupcions legals de l’embaràs  per patologies. Atenció en emergències hospitalàries. Postgrau en Trastorns Psicosomàtics i Psiquia­tria d’Enllaç. Postgrau en Trastorns d’Alimentació. Docent especia­litzada en temes de gestió de l’estrès, d’acompanyament al dol i altres pèrdues. Membre de Xadol/bressols, (servei de suport al dol de Girona).
 
– Sara Bosch Carretero. Psicòloga clínica. Llicenciada por la Universitat de Barcelona. Màster en Psicologia Clínica (ISEP). Diplomada en Peritatge Judicial Psicològic en els Tribunals de Justícia (CREP). Experta forense acreditada pel COPC. Especialització clínica en Trastorns Posttraumàtics. Experta en Tècniques de Reprocessament Cerebral (EMDR y TIC). Membre de la Societat Espanyola de Psicologia d’Emergències. Docent habitual del Màster en Neuro Rehabilitació de l’Institut Guttman. Docent habitual del Màster de Psicologia Forense IL3. Supervisora del equipo tècnic de la Oficina d’Atenció a la Víctima del delicte de Barcelona y Girona (2003-2011) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Supervisora actual del programa d’atenció a víctimes del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de la Generalitat. Supervisora del EAT penal. Membre de la Red estatal de psicòlegs de la AVT. Exresponsable de l’Àrea psicològica de la ACVOT(Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes).
 
– Mònica Cunill Olivas. Doctora en Psicologia. Professora del Departament de Psicologia de la UdG.. Membre del grup de recerca de Psicologia de la Salut. Directora del postgrau d’Intel·ligència Emocional de la Fundació UdG. Col·labora amb l'Escola d'Intel.ligència emocional VEIE i amb Dol Catalunya. Té una àmplia experiència en l’acompanyament terapèutic a persones en dol i en l’atenció a família en contextos de crisis. És regidora d'educació de l'ajuntament de Lloret de mar. És coautora del llibre Rituales de despedida y conmemoración: la celebración de una vida”(Ed. Alfinlibros) i del llibre " Nadie me entiende" (Ed. Luciérnaga), també és autora de múltiples articles publicats en revistes nacionals i internacionals.
 
– Francisco Duque Colino. Llicenciat en Psicologia. Especialista en psi­cologia clínica de l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Autor del llibre “Superando el trauma: La vida tras el 11-M”.
 
– Anna Maria Escatllar Soler. Llicenciada en Psicologia. Membre de la Unitat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració. Postgrau en Intervenció Psicològica en Crisis i Emergències (Fundació Universitat de Girona).
 
– Anna Fontquerni Gorchs. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per l'UAB. Especialitat en Medicina de Familia. Màster en Emergències extra-hospitalàries. Metge assistencial en urgències i emergències. Directora territorial SEM a Catalunya Central des de 2010, a Pirineu de 2014-2015 i a Girona des de l’estiu de 2015.
 
– Anna Hospital Ribas. Metgessa Forense del Institut de Medicina Legal de Catalunya adscrita al Servei de Patologia. Odontòloga. Professora de Odontologia Legal i Forense a la Universitat Internacional de Catalunya. Coordinadora del Postgrau en Odontologia Legal i Forense a la Universitat de Barcelona.
 
– Verònica Jiménez Brea. Llicenciada en Psicologia. Diploma del curs de postgrau de la intervenció estratègica en la resolució de conflictes amb infants i adolescents. Directora d'activitats de lleure infantil i juvenil i des de fa 7 anys exercint com a mestra en una escola concertada. Membre del Servei d’Atenció Psicològica en Emergències (SAPE) de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) fins el 2012. Membre de la Unitat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració.
 
– Jordi Martori Escobar. Llicenciat en Psicologia. Coordinador Provincial de Creu Roja Girona. Responsable de l’Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) d’Intervenció Psicosocial de Creu Roja Catalunya.
 
– Joaquim Palau Matas. Llicenciat en Psicologia. Màster en psicologia de l’activitat física i l’esport (UNED). Membre del Servei d’Atenció Psicològica en Emergències (SAPE) de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) fins el 2012. Membre de la Unitat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració.
 
– Catherine Perelló Scherdel. Secretària de Junta del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya del 2002 al 2010. Representant del Consejo General de Colegios de Psicólogos de España en l’àrea de Crisis i Catàstrofes a la European Federation of Psychological Associations del 2005 al 2010
 
– Maria Agustina Pérez Cano. Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca. Máster en práctica clínica per la Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo Conductual (AEPCCC).  Master en Sexología y Terapia de Pareja (AEPCCC). Diploma en  “Intervención Psicológica en Desastres” por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 2004 ejerce como  Psicóloga del Ministerio de Defensa. Actualmente destinada en Madrid en la Dirección de Sanidad del Ejercito del Aire donde además de la dirección realiza las tareas de profesora en   las Jornadas de Psicología Aeronáutica y preparadora psicológica de diferentes contingentes  desplegados en Kosovo  y Afganistán..
 
– Pilar Ribes Llovet. Llicenciada en Psicologia per la UB. Màster Expert en Sexologia I Psicoteràpia Integrativa per la U. de València i Màster en Recerca Clínica en Medicina per la U. de Lleida. Tècnica en EMDR oficial des de 2001 per l’Institut Francine Shapiro d’Estat Units d’Amèrica  i  psicòloga acreditada en tècniques TIC per l’Institut Solvey d’Argentina. Membre fundadora del Grup d’Emergències i Catàstrofes del COPC i Coordinadora de l’equip de la província de Lleida entre el  2001 i el 2011. Actualment treballa al servei  de salut mental de l’Hospital de Sta. Maria de Lleida com a psicooncòloga des de 2003 i ho compagina amb la Direcció de l’Institut Ribes de Psicologia a Lleida des de 2005.
 
– Carme Rius Bricoller. Llicenciada en Medicina i Cirurgia i en Psicologia. Metge del servei d'urgències i de la base  del SEM  de/a l'Hospital de Figueres. Membre del Servei d’Atenció Psicològica en Emergències (SAPE) de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) fins el 2012. Membre de la Unitat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració.
 
– Mònica Thomas Vall-llosera. Doctora en Psicologia. Professora associada del departament de Psicologia de la Universitat de Girona. Membre del Servei d’Atenció Psicològica en Emergències (SAPE) de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) fins el 2012.
 
– Josep Torrent Alabau. Des de 1981 ha desenvolupat tasques relacionades amb el món policial i la gestió d'emergències. Ha estat cap de la policia municipal de Torroella de Montgrí, Olot i Les Franqueses del Vallès. Coordinador de les Policies Locals de Catalunya i professor de les escoles de policia de Girona, de Catalunya, de la Xunta de Galícia, de la Comunitat Canària i del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Des del 2005 és el Coordinador de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Olot.
 
– Josep Valera Martínez. Llicenciat en Psicologia. Postgrau en Mediació Familiar i gestió de conflictes en situació de crisi. Membre del Servei d’Atenció Psicològica en Emergències (SAPE) de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) fins el 2012. Membre de la Unitat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració. Integrant de la Xarxa Nacional de psicòlegs per a l'atenció psicològica a les víctimes del terrorisme
 
– Esperança Villar Hoz. Doctora en  Psicologia. Professora titular del  Departament de  Psicologia de la Universitat de Girona.
 
– Representant del Sistema d’Emergències Mèdiques
 
– Representant del Cos de Mossos d’Esquadra
 
– Representant Cos de Policia Local
 
– Representant Cos dels Bombers de la Generalitat
 
– Representants mitjans de comunicació
 
 
*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Direcció

Jordi Ruiz Martín. Psicòleg especialista en psicologia clínica (MEC), especialista en psicoteràpia (EuroPsy), Màster en Psico­logia Clínica i de la Salut (FUdG), soci fundador, fa més de quinze anys, d’Ôptim Psicòlegs (www.psicolegs.org), on es dedica a la pràctica de la psicologia clínica i a la formació de diferents col·lectius; coordinador i docent en diferents cursos realitzats a la FUdG. Tutor del Màster Sanitari de Pràctica Clínica de l’AEPCCC. President de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (2005-2011). Coautor del llibre Quan teníem por (2013).Coordinació

– Jordi Frau Carreras. Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Girona; membre fundador l'any 1998 del Grup d'Intervenció en Catàstrofes (GIC) de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC); coordinador del Servei d’Atenció Psicològica en Emergències (SAPE) de la Delegació de Girona del COPC (2005-2012); director del Curs de Capacitació en Psicologia de les Emergències del COPC, realitzat durant els anys 2008-2009; docent en cursos de postgrau a la UdG i a la UB des del curs 1998-1999 i en d'altres centres (Dipsalut, CFGM de Tècnic d'Emergències Sanitàries a l'escola EUSES). Soci fundador, fa deu anys, d'Axios Institut Psicomèdic i d'Axios Suport Psicològic a l'Administració, aquesta última dedicada al treball amb diferents administracions públiques (formació, avaluació, selecció, tractament). Director de la Unitat de Crisis i Emergències d’Axios SPA.Organitza:

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  

OPINIONS D'EX-ESTUDIANTS

Melània Rogers Freixas (treballadora social) - Ajuntament de Calella

Molt profitós i ric en la matèria. Cada professional en la intervenció ha reflectit la seva part vivencial i tècnica sobre els aspectes a tenir en compte en una situació de crisi i emergència.

06/06/2014
Gerard Segarra Gutiérrez (psicòleg al CUESB) - PROGESS S.L.

Estic molt satisfet del programa d'aquest curs. Procura incloure grans temes diferents dins de l'àmbit amb professionals amb perfil i formació heterogenis. He après força de l'experiència de tots.

06/06/2014
Clara Pavón Roca

El contingut del curs és molt adient i interessant. Personalment he après moltíssim, he descobert nous àmbits de treball que fins ara desconeixia i també el valor que té el psicòleg/psicòloga de l'àmbit d'emergències (ja que no pot exercir ni intervenir qualsevol). M'ha servit per encarar el meu futur professional i augmentar les ganes de formació específica. Se m'ha fet curt i ràpid.

06/06/2014

FULLETÓ DEL CURS

Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.