Identificació

                    

            

Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (SEMIPRESENCIAL- Grup de Dimarts - Barcelona)

Matricula't
Imprimir

Informació bàsica

Edició: dotzena
Hores: 1800.00
Idioma: Català
Data inici: 17/10/2017
Data finalització: 16/07/2019
Crèdits: 72.00 ECTS
Nombre de places: 16
Codi: 17SPM0023
Matrícula oberta

Preu:
Primer curs
 • Matrícula ordinària:
  1.990,00€
 • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  1.890,50€
 • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  1.791,00€

Segon curs
 • Matrícula ordinària:
  2.569,00€
 • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  2.440,55€
 • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  2.312,10€

Total:
 • Matrícula ordinària:
  4.559,00€
 • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  4.331,05€
 • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  4.103,10€
Horari: 2 dimarts al mes, de 19 a 23 h

Lloc realització: Seu de l'ACPP, Pl. Bonanova, 11, entresòl 2a (Barcelona)
PRESENTACIÓ

L'ACPP, Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, fundada l'any 1986, és un col·lectiu constituït per psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica amb una extensa formació i experiència clínica que treballen en els diversos àmbits de la salut mental, tant en el camp privat com en el públic.

Els objectius primordials de l'ACPP són:
- Desenvolupar diferents espais d'intercanvi teòric i clínic
- Facilitar la formació continua als professionals de la salut mental
- Potenciar la identitat del psicoterapeuta
- Aprofundir en el procés psicoterapèutic i en les diferents tècniques per fer que la psicoteràpia arribi a un sector més ampli de la població
- Desenvolupar un programa de formació de psicoterapeutes
- Proporcionar formació a professionals d'equips interdisciplinaris relacionats amb la salut
- Estimular i potenciar la recerca en la psicoteràpia i les seves aplicacions

L'ACPP està vinculada a l'AEPP, Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica, que aplega els psicoterapeutes d'orientació psicoanalítica de l'Estat espanyol; i a la FEAP, Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, que aplega els psicoterapeutes de les diverses línies i tendències de tot l'Estat espanyol.

L'ACPP és cofundadora d'ambdues organitzacions.

L'ACPP està reconeguda com l'única associació de psicoterapeutes d'àmbit català per l'EFPP, European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, i hi està vinculada.

L'EFPP associa, en els diferents vessants d’infants i adolescents, d’adults, parelles i famílies, grups i organitzacions, els 13.000 psicoterapeutes psicoanalítics dels països integrants de la Unió Europea que treballen en l’àmbit públic i privat.

L'AEPP associa els psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica de l’Estat espanyol a través de les associacions autonòmiques.

Pertànyer a l'AEPP és requisit indispensable per accedir a la Federació Europea.

L'Estat espanyol està representat a Europa per set delegats, tres dels quals pertanyen a l'ACPP i els altres tres, a la resta de l'Estat.

La FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) reuneix associacions de psicoterapeutes que desenvolupen llur tasca dins l'Estat espanyol amb una formació i experiència acreditades que els permeten desenvolupar una bona pràctica professional.

La FEAP està integrada a l'EAP (European Association of Psychotherapists), amb seu a Brussel·les.

Els continguts d’aquest Postgrau, complementat amb els continguts teoricoclínics i les pràctiques del Postgrau d’Aplicació Teoricoclínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània, s’adeqüen, una vegada finalitzat el Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica i el Màster de Perfeccionament, als requisits que demana la European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) i la Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica (AEPP), i també són reconeguts per la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP).

El nivell acadèmic correspon als estudis de postgrau universitaris.

OBJECTIUS

Diploma de Postgrau en Aplicació Teoricoclínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània

Donar a conèixer els elements bàsics del pensament psicoanalític i de la tècnica en la psicoteràpia per tal d’iniciar-se en el treball terapèutic.
- Assolir els coneixements de les diverses patologies clíniques tant en nens i adolescents com en adults.
- Introduir-se en el coneixement de la tècnica de la psicoteràpia en nens i adolescents, adults i grups.
- Poder supervisar el material d’observacions clíniques.

Diploma de Postgrau en Diagnòstic Clínic i Noves Patologies

Donar a conèixer els elements bàsics del pensament psicoanalític i de la tècnica en les entrevistes de psicoteràpia per tal d’iniciar-se en el treball de diagnòstic psicodinàmic.

- Assolir els coneixements evolutius segons les diferents teories psicoanalítiques i la seva relació amb les diverses patologies clíniques tant en nens i adolescents com en adults.
- Introduir-se en el coneixement de la tècnica de l'entrevista en psicoteràpia psicoanalítica en nens i adolescents, adults i grups.
- Poder supervisar el material d’observacions clíniques.

A QUI S'ADREÇA

Als professionals que treballen en l’àmbit de la salut mental i psicosomàtica: metges, psicòlegs, treballadors socials i professionals interessats en conèixer el pensament psicoanalític i la psicoteràpia psicoanalítica.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

– Titulació universitària en Medicina i Psicologia (en el cas dels llicenciats en Medicina i Psicologia el Màster pot formar part dels requisits necessaris per a l’acreditació de psicoterapeuta), Psicopedagogia, Treball Social, Educació Especial
– Persones que treballin en l'àmbit de la salut (hospitals) i de la salut mental.
– Professionals interessats en conèixer el pensament psicoanalític (llicenciats en Filosofia, Sociologia, etc.).

Els alumnes que no siguin metges ni psicòlegs tenen dues opcions:

– No realitzar les pràctiques, per tant aquests estudiants obtindran un certificat d’assistència al curs.
– Alguns alumnes podran realitzar pràctiques mitjançant les observacions realitzades en institucions.PROGRAMA

Diploma de Postgrau en Aplicació Teoricoclínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània (2017-2018)

Mòdul 1. Pensament psicoanalític contemporani generat per M. Klein. Nous models d’observació i aplicació clínica.
Mòdul 2. Tècnica de la psicoteràpia psicoanalítica en nens, adolescents i adults. Conceptes teòrics.
Mòdul 3. Psicopatologia de nens, adolescents i adults.
Mòdul 4. Fenomenologia del grup i de les organitzacions. Psicoteràpia psicoanalítica de grup.
Mòdul 5. Supervisió de tractaments psicoterapèutics que es realitza en grup.
Mòdul 6. Pràctiques en institucions
Mòdul 7. Treball de síntesi

Diploma de Postgrau en Diagnòstic Clínic i Noves Patologies (2018-2019)

Mòdul 1. Pensament psicoanalític contemporani general per S. Freud. Nous models d’observació i d’aplicació clínica.
Mòdul 2. Tècnica de les entrevistes diagnòstiques en nens, adolescents i adults. Conceptes psicoanalítics.
Mòdul 3. Desenvolupament de l’ésser humà en les diverses etapes de la vida. Diverses psicopatologies clíniques tant en nens i adolescents, com en adults i gent gran.
Mòdul 4. Introducció a la teoria psicoanalítica del Vincle Afectiu i supervisió d’entrevistes diagnòstiques que es realitza en grup.
Mòdul 5. Pràctiques en institucions.
Mòdul 6. Treball de síntesi.

Treball final del màster (TFM)
L’alumne, amb l’ajuda del seu tutor i dels professors, haurà de confeccionar un treball clínic, fer recerca bibliogràfica i desenvolupament teòric a partir d’un material clínic que se li entregarà.

ESTRUCTURA MODULAR

Aquest curs forma part d’un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

– Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica

– Diploma de Postgrau en Aplicacions Teorico-Clínica de la Psicoteràpia Psiconalítica Contemporània

– Diploma de Postgrau en Diagnòstic Clínic i Noves Patologies

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

Marta Sadurní Brugué. Veure currículum a l'apartat Direcció.

M. Cristina Betrian Piquet. Psicoanalista, membre de la SEP-IPA, psicòloga clínica, psicoterapeuta, membre didacta de l'ACPP-AEPP. Docent del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de la Universitat de Girona i del Màster d’Aprofundiment en la Psicoteràpia Psicoanalítica de l'ACPP. Docent d'ECPNA (Escola Clínica Psicoanalítica de Nens i Adolescents).

Lourdes Busquets Ferré. Psicòloga i psicoterapeuta del CDIAP-Equip40. Màster en Psicopatologia i Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica, Universitat Ramon Llull (Barcelona). Postgrau en Psicoteràpia Pares - Nens i Detecció Precoç en Signes d’Alarma d’Autisme, Londres. Té el certificat europeu EuroPsy d’especialista en psicoteràpia. Delegada europea de la Comissió de Nens i Adolescents de l'EFPP. Membre del Grup AcSent. Docent del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet. Supervisada per la doctora Maria Pozzi, psicoterapeuta consultora de la clínica Tavistock de Londres. Consulta privada.
Jesús Gracia Alfranca. Psicòleg especialista en psicologia clínica. Psicoterapeuta didacte de l'ACPP-AEPP. President del Consell Directiu de l'ACPP. Secretari del Consell Directiu de l’escola de l’ACPP, especialista en vellesa. Psicòleg clínic de la Unitat de Trastorn Mental Sever del CSMA de Sant Andreu, Barcelona.

Montserrat Martínez del Pozo. Veure currículum a l'apartat Direcció.

Montserrat Pol Segarra. Psicòloga col·legiada, psicoterapeuta membre de ple dret de l’ACPP, AEPP, psicoanalista de la SEP–IPA. Professora col·laboradora dels màsters de l’ACPP. Membre col·laboradora del grup assessor Salut, Família i Comunitat de l’IES. Experiència professional com a psicoterapeuta i psicoanalista de nens, adolescents i adults.

Carlos Tabbia. Doctor en Psicologia (UB). Psicòleg clínic. Psicoterapeuta didacte de l’ACPP-AEPP. Membre fundador del Grup Psicoanalític de Barcelona. Desenvolupa la seva activitat docent en diferents institucions de Catalunya i Itàlia.

Núria Tomàs Bonet. Psicòloga clínica. Psicoterapeuta didacta de l'ACPP-AEPP. Coordinadora del màster semipresencial de l’ACPP. Coordinadora del CSMIJ del Centre d'Orientació Sanitària Ferran Salsas de Rubí. Professora dels màsters de l'Escola de l'ACPP i dels cursos de formació continuada.

*La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.


Direcció

– Marta Sadurní Brugué. Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Professora titular de Psicologia Evolutiva de la Universitat de Girona. Directora del Laboratori de Vincle Afectiu i directora executiva del Laboratori de Desenvolupament Humà del Departament de Psicologia de la UdG. Codirectora dels postgraus i del màster de la UdG-ACPP. És membre de l’International Attachment Network i està acreditada per la Universitat de Berkeley com a avaluadora a través de l’AAI (Adult Attachment Interview). Docent dels màsters d’iniciació i perfeccionament de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP). Membre de l’ACPP.

– Montserrat Martínez del Pozo. Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Codirectora dels postgraus i del màster de la UdG-ACPP. Psicoterapeuta didacta de l’ACPP-AEPP. Psicoanalista de la SEP-IPA. Especialista en adults, vellesa, nens i adolescents, en psicoteràpia individual, parella, grups, família i organitzacions. Directora de l’equip directiu de l’escola de l’ACPP, professora dels màsters semipresencials i del màster presencial de perfeccionament i cursos de formació continuada. Docent en formació i jornades, cursos i congressos per a psicòlegs, metges i infermeres a la Fundació Puigvert. Secretària del Consell Directiu de l’ACPP. Expresidenta de l’ACPP i de l’AEPP. Exdelegada europea de l’EFPP per a la Secció de Grups. Membre fundadora de l’ACPP-AEPP. Adjunta del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert. Docència de metges, psicòlegs, infermeres i personal sanitari. Congressos europeus i sud-americans. Publicacions: Psicoterapia de grupo con niños. Una experiencia de psicoterapia psicoanalítica aplicada a la enuresis. Editorial Paidós, 1996. Barcelona. Psicoterapia breve y focal. Ed. Paidós 1992. Coautora de nombrosos articles i llibres sobre psicoteràpia. Congressos a Europa i Argentina.


Coordinació

Jesús Gracia Alfranca. Psicòleg especialista en psicologia clínica. Psicoterapeuta didacte de l'ACPP-AEPP. President del Consell Directiu de l'ACPP. Secretari del Consell Directiu de l’escola de l’ACPP, especialista en vellesa. Psicòleg clínic de la Unitat de Trastorn Mental Sever del CSMA de Sant Andreu, Barcelona.Organitza:


 

Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.